5 09 2019

Studia podyplomowe "Planowanie przestrzenne"

Wydział Architektury zaprasza na studia podyplomowe „Planowanie Przestrzenne”.

Zajęcia odbywają się raz w miesiącu – w piątek i sobotę w pomieszczeniach Wydziału Architektury. Zajęcia terenowe przeprowadzane są w różnych miejscach związanych z procesem planistycznym i ośrodkach edukacyjnych, zakładach infrastruktury miejskiej i gminnej oraz w innych instytucjach, w tym samorządowych.

Program:

  • Problemy współczesnej urbanistyki i planowania przestrzennego.
  • Systemy planowania przestrzennego w Polsce i krajach UE.
  • Odnowa miast w procesie rewitalizacji.
  • Socjologia miasta.
  • Proekologiczne i innowacyjne strategie rozwoju miast.

Rekrutacja trwa do końca września 2019 r.

Kontakt:

 

Więcej informacji na stronie internetowej Wydziału