STUDIA STACJONARNE
(ta informacja jest widoczna tylko w edycji)

I stopień


Czas trwania: 

3,5 roku (7 semestrów)

Specjalności:

 • Elektryczne układy mechatroniki
 • Inżynieria wysokich napięć
 • Mikroprocesorowe systemy sterowania w elektrotechnice
 • Systemy pomiarowe w przemyśle i inżynierii biomedycznej
 • Systemy elektroenergetyczne
 • Sieci i automatyka elektroenergetyczna
 • Technika świetlna
 • Układy elektryczne i informatyczne w przemyśle i pojazdach
 • Urządzenia i instalacje elektryczne

Predyspozycje kandydata:

 • predyspozycje do nauk ścisłych
 • zamiłowanie do zastosowań elektroniki, informatyki i elektrotechniki oraz innych zagadnień z zakresu inżynierii elektrycznej
 • zainteresowania informatyczne
 • kreatywność
 • umiejętność pracy w zespołach

Kariera po studiach:

Nasi absolwenci pracują między innymi w:

 • firmach produkujących osprzęt elektryczny i elektroniczny dla motoryzacji np. Volkswagen, Solaris, MAN itp.
 • firmach produkujących sprzęt oświetleniowy np. Philips,
 • zakłady produkujące urządzenia elektryczne, elektroniczne i informatyczne, ENEA S.A. i pozostałe spółki dystrybucyjne, Polskie Sieci Elektroenergetyczne Operator S.A., szczególnie PSE-Zachód S.A., elektrownie i elektrociepłownie ,
 • zakładach projektujących i wykonujących instalacje w budynkach inteligentnych oraz osprzęt do budynków inteligentnych, w takich systemach jak KNX, EiB,
 • firmach budujących obiekty elektroenergetycznych (linie, stacje, rozdzielnie, elektrownie itp.) ,
 • firmach zajmujących się sterowaniem i wizualizacją procesów przemysłowych, z wykorzystaniem procesorów sygnałowych, sterowników PLC i systemów SCADA,
 • obszarze odnawialnych źródeł energii elektrycznej,
 • jednostkach świadczących usługi badania jakości energii elektrycznej,
 • biurach projektów elektrycznych i energetycznych
 • działach elektrycznych i energetycznych przedsiębiorstw przemysłowych
 • zakładach zajmujących się systemami mechatronicznymi oraz przetwornikami elektromagnetycznymi,
 • firmach produkujących i projektujących elektryczny, elektroniczny i informatyczny sprzęt medyczny oraz urządzenia optoelektroniczne,
 • instytucjach naukowo-badawcze,
 • a także prowadzą indywidualną działalność gospodarczą w zakresie elektrotechniki, elektroniki i informatyki stosowanej, diagnostyki pojazdów, technologii internetowych oraz baz danych.

II stopień


Czas trwania: 

1,5 roku (3 semestry)

Specjalności:

 • Elektryczne układy mechatroniki
 • Inżynieria wysokich napięć
 • Mikroprocesorowe systemy sterowania w elektrotechnice
 • Systemy pomiarowe w przemyśle i inżynierii biomedycznej
 • Systemy elektroenergetyczne
 • Sieci i automatyka elektroenergetyczna
 • Technika świetlna
 • Układy elektryczne i informatyczne w przemyśle i pojazdach
 • Urządzenia i instalacje elektryczne

Predyspozycje kandydata:

 • predyspozycje do nauk ścisłych
 • zamiłowanie do zastosowań elektroniki, informatyki i elektrotechniki oraz innych zagadnień z zakresu inżynierii elektrycznej
 • zainteresowania informatyczne
 • kreatywność
 • umiejętność pracy w zespołach

Profile dyplomowania:

Zgodne z wybraną specjalnością

  Kariera po studiach:

  Nasi absolwenci pracują między innymi w:

  • firmach produkujących osprzęt elektryczny i elektroniczny dla motoryzacji np. Volkswagen, Solaris, MAN itp.
  • firmach produkujących sprzęt oświetleniowy np. Philips,
  • zakłady produkujące urządzenia elektryczne, elektroniczne i informatyczne, ENEA S.A. i pozostałe spółki dystrybucyjne, Polskie Sieci Elektroenergetyczne Operator S.A., szczególnie PSE-Zachód S.A., elektrownie i elektrociepłownie ,
  • zakładach projektujących i wykonujących instalacje w budynkach inteligentnych oraz osprzęt do budynków inteligentnych, w takich systemach jak KNX, EiB,
  • firmach budujących obiekty elektroenergetycznych (linie, stacje, rozdzielnie, elektrownie itp.) ,
  • firmach zajmujących się sterowaniem i wizualizacją procesów przemysłowych, z wykorzystaniem procesorów sygnałowych, sterowników PLC i systemów SCADA,
  • obszarze odnawialnych źródeł energii elektrycznej,
  • jednostkach świadczących usługi badania jakości energii elektrycznej,
  • biurach projektów elektrycznych i energetycznych
  • działach elektrycznych i energetycznych przedsiębiorstw przemysłowych
  • zakładach zajmujących się systemami mechatronicznymi oraz przetwornikami elektromagnetycznymi,
  • firmach produkujących i projektujących elektryczny, elektroniczny i informatyczny sprzęt medyczny oraz urządzenia optoelektroniczne,
  • instytucjach naukowo-badawcze,
  • a także prowadzą indywidualną działalność gospodarczą w zakresie elektrotechniki, elektroniki i informatyki stosowanej, diagnostyki pojazdów, technologii internetowych oraz baz danych.
  STUDIA NIESTACJONARNE
  (ta informacja jest widoczna tylko w edycji)

  I stopień


  Czas trwania: 

  4,5 roku (9 semestrów)

  Specjalności:

  • Elektryczne układy mechatroniki
  • Inżynieria wysokich napięć
  • Mikroprocesorowe systemy sterowania w elektrotechnice
  • Systemy pomiarowe w przemyśle i inżynierii biomedycznej
  • Systemy elektroenergetyczne
  • Sieci i automatyka elektroenergetyczna
  • Technika świetlna
  • Układy elektryczne i informatyczne w przemyśle i pojazdach
  • Urządzenia i instalacje elektryczne

  Predyspozycje kandydata:

  • predyspozycje do nauk ścisłych
  • zamiłowanie do zastosowań elektroniki, informatyki i elektrotechniki oraz innych zagadnień z zakresu inżynierii elektrycznej
  • zainteresowania informatyczne
  • kreatywność
  • umiejętność pracy w zespołach

  Kariera po studiach:

  Nasi absolwenci pracują między innymi w:

  • firmach produkujących osprzęt elektryczny i elektroniczny dla motoryzacji np. Volkswagen, Solaris, MAN itp.
  • firmach produkujących sprzęt oświetleniowy np. Philips,
  • zakłady produkujące urządzenia elektryczne, elektroniczne i informatyczne, ENEA S.A. i pozostałe spółki dystrybucyjne, Polskie Sieci Elektroenergetyczne Operator S.A., szczególnie PSE-Zachód S.A., elektrownie i elektrociepłownie ,
  • zakładach projektujących i wykonujących instalacje w budynkach inteligentnych oraz osprzęt do budynków inteligentnych, w takich systemach jak KNX, EiB,
  • firmach budujących obiekty elektroenergetycznych (linie, stacje, rozdzielnie, elektrownie itp.) ,
  • firmach zajmujących się sterowaniem i wizualizacją procesów przemysłowych, z wykorzystaniem procesorów sygnałowych, sterowników PLC i systemów SCADA,
  • obszarze odnawialnych źródeł energii elektrycznej,
  • jednostkach świadczących usługi badania jakości energii elektrycznej,
  • biurach projektów elektrycznych i energetycznych
  • działach elektrycznych i energetycznych przedsiębiorstw przemysłowych
  • zakładach zajmujących się systemami mechatronicznymi oraz przetwornikami elektromagnetycznymi,
  • firmach produkujących i projektujących elektryczny, elektroniczny i informatyczny sprzęt medyczny oraz urządzenia optoelektroniczne,
  • instytucjach naukowo-badawcze,
  • a także prowadzą indywidualną działalność gospodarczą w zakresie elektrotechniki, elektroniki i informatyki stosowanej, diagnostyki pojazdów, technologii internetowych oraz baz danych.

  II stopień


  Czas trwania: 

  2 lata (4 semestry)

  Specjalności:

  • Elektryczne układy mechatroniki
  • Inżynieria wysokich napięć
  • Mikroprocesorowe systemy sterowania w elektrotechnice
  • Systemy pomiarowe w przemyśle i inżynierii biomedycznej
  • Systemy elektroenergetyczne
  • Sieci i automatyka elektroenergetyczna
  • Technika świetlna
  • Układy elektryczne i informatyczne w przemyśle i pojazdach
  • Urządzenia i instalacje elektryczne

  Predyspozycje kandydata:

  • predyspozycje do nauk ścisłych
  • zamiłowanie do zastosowań elektroniki, informatyki i elektrotechniki oraz innych zagadnień z zakresu inżynierii elektrycznej
  • zainteresowania informatyczne
  • kreatywność
  • umiejętność pracy w zespołach

  Profile dyplomowania:

  Zgodne z wybraną specjalnością

   Kariera po studiach:

   Nasi absolwenci pracują między innymi w:

   • firmach produkujących osprzęt elektryczny i elektroniczny dla motoryzacji np. Volkswagen, Solaris, MAN itp.
   • firmach produkujących sprzęt oświetleniowy np. Philips,
   • zakłady produkujące urządzenia elektryczne, elektroniczne i informatyczne, ENEA S.A. i pozostałe spółki dystrybucyjne, Polskie Sieci Elektroenergetyczne Operator S.A., szczególnie PSE-Zachód S.A., elektrownie i elektrociepłownie ,
   • zakładach projektujących i wykonujących instalacje w budynkach inteligentnych oraz osprzęt do budynków inteligentnych, w takich systemach jak KNX, EiB,
   • firmach budujących obiekty elektroenergetycznych (linie, stacje, rozdzielnie, elektrownie itp.) ,
   • firmach zajmujących się sterowaniem i wizualizacją procesów przemysłowych, z wykorzystaniem procesorów sygnałowych, sterowników PLC i systemów SCADA,
   • obszarze odnawialnych źródeł energii elektrycznej,
   • jednostkach świadczących usługi badania jakości energii elektrycznej,
   • biurach projektów elektrycznych i energetycznych
   • działach elektrycznych i energetycznych przedsiębiorstw przemysłowych
   • zakładach zajmujących się systemami mechatronicznymi oraz przetwornikami elektromagnetycznymi,
   • firmach produkujących i projektujących elektryczny, elektroniczny i informatyczny sprzęt medyczny oraz urządzenia optoelektroniczne,
   • instytucjach naukowo-badawcze,
   • a także prowadzą indywidualną działalność gospodarczą w zakresie elektrotechniki, elektroniki i informatyki stosowanej, diagnostyki pojazdów, technologii internetowych oraz baz danych.