STUDIA STACJONARNE
(ta informacja jest widoczna tylko w edycji)

I stopień


Czas trwania: 

3,5 roku (7 semestrów)

Profil studiów:

profil ogólnoakademicki

Specjalności:

 • Bezpieczeństwo systemów informatycznych
 • Technologie informatyczne

Predyspozycje kandydata:

 • Zainteresowania informatyczne
 • Predyspozycje do nauk ścisłych
 • Umiejętność pracy w zespołach
 • Kreatywność
 • Umiejętność algorytmicznego analizowania problemów i ich rozwiązywania
 • Skrupulatność i rzetelność
 • Potrzeba ciągłego dokształcania się

Kariera po studiach:

 • Projektant, twórca oprogramowania, członek zespołów programistycznych
 • Administrator systemów informatycznych i sieci komputerowych
 • Specjalista w dziedzinie bezpieczeństwa systemów informatycznych
 • E-biznes
 • Samodzielna praca projektowa i wdrożeniowa w dowolnej gałęzi gospodarki i administracji, np.: administracji państwowej,  samorządowej, szkolnictwie.

II stopień


Czas trwania: 

1,5 roku (3 semestry)

Profil studiów:

profil ogólnoakademicki

Specjalności:

 • Bezpieczeństwo systemów informatycznych
 • Technologie informatyczne

Predyspozycje kandydata:

 • Umiejętność myślenia abstrakcyjnego
 • Umiejętność korzystania z literatury anglojęzycznej
 • Umiejętność pracy w zespołach
 • Kreatywność
 • Biegła umiejętność algorytmicznego analizowania problemów i ich rozwiązywania
 • Skrupulatność i rzetelność
 • Świadomość ciągłego dokształcania się

  Kariera po studiach:

  • Projektant, twórca oprogramowania, kierownik i członek zespołów programistycznych
  • Bezpieczeństwo i zarządzanie systemami e-biznesu
  • Samodzielna praca projektowa i wdrożeniowa w dowolnej gałęzi gospodarki i administracji, np.: administracji państwowej,  samorządowej, szkolnictwie.
  STUDIA NIESTACJONARNE
  (ta informacja jest widoczna tylko w edycji)

  I stopień


  Czas trwania: 

  4,5 roku (9 semestrów)

  Profil studiów:

  profil ogólnoakademicki

  Specjalności:

  • Bezpieczeństwo systemów informatycznych
  • Technologie informatyczne

  Predyspozycje kandydata:

  • Zainteresowania informatyczne
  • Predyspozycje do nauk ścisłych
  • Umiejętność pracy w zespołach
  • Kreatywność
  • Umiejętność algorytmicznego analizowania problemów i ich rozwiązywania
  • Skrupulatność i rzetelność
  • Potrzeba ciągłego dokształcania się

  Kariera po studiach:

  • Projektant, twórca oprogramowania, członek zespołów programistycznych
  • Administrator systemów informatycznych i sieci komputerowych
  • Specjalista w dziedzinie bezpieczeństwa systemów informatycznych
  • E-biznes
  • Samodzielna praca projektowa i wdrożeniowa w dowolnej gałęzi gospodarki i administracji, np.: administracji państwowej,  samorządowej, szkolnictwie.