Spis studiów podyplomowych
WYDZIAŁ ARCHITEKTURY
NazwaTermin rozpoczęcia składania dokumentówTermin zakończenia składania dokumentówData początkowaData końcowa
Planowanie przestrzenne - skala miasta i regionu01.06.202330.09.202301.10.202330.09.2024
Inwestycje i projektowanie w ochronie zdrowia01.12.202329.02.202401.03.202428.02.2025
WYDZIAŁ AUTOMATYKI, ROBOTYKI I ELEKTROTECHNIKI
Aktualnie Wydział nie prowadzi studiów podyplomowych.
WYDZIAŁ INFORMATYKI I TELEKOMUNIKACJI
NazwaTermin rozpoczęcia składania dokumentówTermin zakończenia składania dokumentówData początkowaData końcowa
Hurtownie danych i analiza danych             -           -           -       -
Inżynieria oprogramowania15.06.202306.10.202301.10.202330.06.2024
Radiokomunikacja01.06.202331.07.202301.10.202330.09.2024
Systemy baz danych             -           -          -       -
WYDZIAŁ INŻYNIERII LĄDOWEJ I TRANSPORTU
NazwaTermin rozpoczęcia składania dokumentówTermin zakończenia składania dokumentówData początkowaData końcowa
Bezpieczeństwo infrastruktury krytycznej i zagrożenia CBRNE01.12.202325.02.202402.03.202428.02.2025
Inżynieria ruchu i planowanie transportu01.08.202315.10.202315.10.202330.06.2024
Inżynieria pożarowa budynków01.06.202330.09.202301.10.202330.09.2024
Inżynieria systemów zasilania wodorem01.06.202313.10.202330.09.202330.09.2024
Nowoczesne budownictwo kolejowe             -           -          -       -
Nowoczesne systemu transportu szynowego01.01.202424.02.202426.02.202428.02.2025
Podstawy rzeczoznawstwa w technice samochodowej             -           -          -       -
 
WYDZIAŁ INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ I FIZYKI TECHNICZNEJ
Aktualnie Wydział nie prowadzi studiów podyplomowych.
WYDZIAŁ INŻYNIERII MECHANICZNEJ
NazwaTermin rozpoczęcia składania dokumentówTermin zakończenia składania dokumentówData początkowaData końcowa
Informatyczne systemy zarządzania produktem i procesem w Przemyśle 4.025.06.202331.10.202303.11.202331.07.2024
Nowoczesne techniki komputerowe w projektowaniu25.06.202327.10.202301.11.202331.07.2024
Organizacja i zarządzanie produkcją23.05.202330.09.202301.10.202330.09.2024
Programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie01.07.202306.10.202302.10.202331.07.2024
Przetwórstwo tworzyw sztucznych i gumy01.07.202323.10.202301.10.202330.09.2024
Zarządzanie jakością w teorii i praktyce30.06.202317.09.202301.10.202330.10.2024
WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA I ENERGETYKI
NazwaTermin rozpoczęcia składania dokumentówTermin zakończenia składania dokumentówData początkowaData końcowa
Inżynieria wysokich napięć             -           -          -       -
Sieci wodociągowe i kanalizacyjne, uzdatnianie wody i oczyszczanie ścieków01.06.202309.10.202301.10.202330.09.2024
Energetyka jądrowa13.07.202312.10.202314.10.202330.06.2024

 

WYDZIAŁ INŻYNIERII ZARZĄDZANIA

NazwaTermin rozpoczęcia składania dokumentówTermin zakończenia składania dokumentówData początkowaData końcowa
Bezpieczeństwo i higiena pracy23.05.202302.10.202301.10.202330.06.2024
Nowoczesne zarządzanie produkcją i logistyką23.05.202330.09.202301.10.202330.09.2024
Przygotowanie pedagogiczne do nauczania teoretycznych przedmiotów zawodowych i praktycznej nauki zawodu01.02.202228.02.202201.03.202230.06.2023
Podyplomowe Studia Menedżerskie - Nowoczesne zarządzanie przedsiębiorstwem23.05.202330.09.202301.10.202330.09.2024
Zamówienia publiczne i partnerstwo publiczno-prywatne             -           -          -       -
Zarządzanie zakupami i zaopatrzeniem             -           -          -       -
Zarządzanie projektami i procesami biznesowymi23.05.202330.09.202301.10.202330.09.2024

 

 WYDZIAŁ TECHNOLOGII CHEMICZNEJ

NazwaTermin rozpoczęcia składania dokumentówTermin zakończenia składania dokumentówData początkowaData końcowa
Projektowanie obiektów przemysłowych: od symulacji procesowej do modelu 3D   -   -   -   -