STUDIA STACJONARNE
(ta informacja jest widoczna tylko w edycji)

I stopień


Czas trwania: 

3,5 roku (7 semestrów)

Predyspozycje kandydata:

 • zainteresowania organizatorskie i techniczne - chęć podjęcia studiów inżynierskich
 • dobre oceny z przedmiotów ścisłych. Umiejętność pracy w zespole
 • ciekawość rozwiązań technicznych i sposobów doskonalenia funkcjonowania firmy
 • łatwość porozumiewania się
 • wysoka kultura osobista

Kariera po studiach:

 • w korporacjach międzynarodowych
 • w przedsiębiorstwach produkcyjnych, usługowych i handlowych różnych branż przy pracach związanych z organizacją działaności, wprowadzaniem zmian, marketingiem, public relations
 • stanowiska kierownicze w podmiotach gospodarczych
 • prace łączące kompetencje techniczne i menedżerskiej
 • działania marketingowe i public relations
 • własna działaność gospodarcza

II stopień


Czas trwania: 

2 lata (4 semestry)

Specjalności:

 • Systemy projakościowe i ergonomia
 • Zarządzanie produkcją i usługami
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem
 • Zarządzanie zasobami i marketingiem przedsiębiorstw

Predyspozycje kandydata:

 • zainteresowania organizatorskie
 • ukończone studia pierwszego stopnia z zarządzania lub kierunków pokrewnych (Zarządzanie, Zarządzanie i inżynieria produkcji)
 • ciekawość funkcjonowania firmy
 • umiejętność pracy w zespole
 • łatwość porozumiewania się
 • wysoka kultura osobista

  Kariera po studiach:

  • w korporacjach międzynarodowych
  • w firmach produkcyjnych, usługowych, handlowych i w instytucjach finansowych
  • kierowanie pracami związanymi z organizacją i zarządzaniem, wprowadzaniem zmian, programowaniem rozwoju
  • firmy doradcze i szkoleniowe
  • firmy wdrożeniowe
  • działy marketingu i public relations
  • własna działaność gospodarcza
  STUDIA NIESTACJONARNE
  (ta informacja jest widoczna tylko w edycji)

  I stopień


  Czas trwania: 

  3,5 roku (7 semestrów)

  Predyspozycje kandydata:

  • zainteresowania organizatorskie i techniczne - chęć podjęcia studiów inżynierskich
  • dobre oceny z przedmiotów ścisłych
  • umiejętność pracy w zespole
  • ciekawość rozwiązań organizacyjnych i technicznych i sposobów doskonalenia funkcjonowania firmy
  • łatwość porozumiewania się
  • wysoka kultura osobista

  Kariera po studiach:

  • w korporacjach międzynarodowych
  • w przedsiębiorstwach produkcyjnych, usługowych i handlowych różnych branż przy pracach związanych z organizacją działaności, wprowadzaniem zmian, marketingiem, public relations
  • stanowiska kierownicze w podmiotach gospodarczych
  • prace łączące kompetencje techniczne i menedżerskiej
  • działania marketingowe i public relations
  • własna działaność gospodarcza

  II stopień


  Czas trwania: 

  2 lata (4 semestry)

  Specjalności:

  • Zarządzanie komunikacją w organizacjach
  • Systemy projakościowe i ergonomia
  • Zarządzanie przedsiębiorstwem
  • Zarządzanie produkcją i usługami
  • Zarządzanie zasobami i marketingiem przedsiębiorstwa

  Predyspozycje kandydata:

  • zainteresowania organizatorskie i biznesowe
  • ukończone studia pierwszego stopnia z Zarządzania lub z kierunków pokrewnych (np. Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Automatyka i Zarządzanie)
  • ciekawość funkcjonowania firmy
  • umiejętność pracy w zespole
  • łatwość porozumiewania się
  • wysoka kultura osobista

   Kariera po studiach:

   • w korporacjach międzynarodowych
   • w firmach produkcyjnych, usługowych, handlowych i w instytucjach finansowych
   • kierowanie pracami związanymi z organizacją i zarządzaniem, wprowadzaniem zmian, programowaniem rozwoju
   • firmy doradcze i szkoleniowe
   • firmy wdrożeniowe
   • działy marketingu i public relations
   • własna działaność gospodarcza
   STUDIA PO ANGIELSKU
   (ta informacja jest widoczna tylko w edycji)

   I Cycle


   Mode and type: 

   Full-time study of the first cycle

   Duration: 

   3.5 years (7 semesters)

   Candidate’s predispositions:

   • interest in organisation and technology – inclination to start studies of the I cycle
   • good grades in science disciplines, ability to work in team
   • interest in technical solutions and improvement of firm operation
   • good communication skills
   • high personal culture

   Career opportunities for graduates:

   • multinational corporations
   • in manufacturing, service and trade companies of various sectors, work related to organisation of business, introduction of changes, marketing, public relations
   • managerial positions in business entities
   • work combining technical competence and managerial tasks
   • marketing activities and public relations
   • own business

   II Cycle


   Mode and Type: 

   Full-time study of the second cycle

   Duration: 

   2 lata (4 semestry)

   Specialisations:

   • Corporate Management

   Candidate’s predispositions:

   • interest in organising
   • completed first cycle studies in management or related fields (Management, Management and Production Engineering)
   • interest in firm’s operation
   • ability to work in teams
   • good communication skills
   • high personal culture

    Career opportunities for graduates:

    • multinational corporations
    • manufacturing, service and trade companies and financial institutions
    • work related to organisation and management of businesses, introduction of changes, development programming
    • consulting and coaching firms
    • implementation companies
    • marketing and public relations departments
    • own business

    Other fields of study

    Logistics
    Safety Engineering