19 12 2019

Delgacja z Jiangsu Urban and Rural Construction College na PP

W dniu 10 grudnia br. Politechnika Poznańska gościła w swoich murach Jiangsu Urban and Rural Construction College  w składzie:

 • Sun Xiaowen - Secretary of the Party Committee
 • Zhou Weiwei - Principal Assistant
 • Zhou Hui - Librarian
 • Yuan Ping - Teacher of School of Architectural Art
 • Jiang Liqiong -  Teacher of School of Civil Engineering
 • Sun Tianshu - Teacher of School of Public Utilities

Politechnikę Poznańską reprezentowali:

 • Prof. dr hab. inż. Teofil Jesionowski, Prorektor ds. edukacji ustawicznej
 • Dr inż. arch. Barbara Świt- Jankowska – Prodziekan ds. studenckich Wydziału Architektury
 • Dr hab. inż. arch. Adam Nadolny- Wydział Architektury, Instytut Architektury, Urbanistyki i Ochrony Dziedzictwa
 • Dr inż. arch. Adam Siniecki- Wydział Architektury, Instytut Architektury, Urbanistyki i Ochrony Dziedzictwa
 • Dr inż. Marlena Kucz – Prodziekan ds. studiów stacjonarnych, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska
 • Dr inż. Iwona Jankowiak – Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Instytut Inżynierii Lądowej
 • Mgr inż. Anna Zielazna – Dział Edukacji Ustawicznej i Międzynarodowej

Celem podróży delegacji chińskiej do Polski było odnalezienie najbardziej wykwalifikowanych uczelni z którymi mogliby nawiązać współpracę głównie w zakresie dotyczącego konstrukcji budowlanych. Zainteresowanie  Politechniką Poznańską wynikało przede wszystkim ze względu na dobrą kadrę naukowo- badawczą, dużą liczbę projektów oraz długą historię. Pytania z ich strony dotyczyły:

 • Sytuacji szkolnictwa wyższego w Polsce
 • Oferty Wydziały Architektury oraz Budownictwa i Inżynierii Środowiska
 • Kooperacja uczelni z lokalnymi firmami; możliwość uzyskania praktyk dla studentów
 • Projektowania budynków zgodnie z wymaganiami środowiskowymi oraz dziedzictwa kulturowego
 • Projektów, które moglibyśmy wspólnie realizować

W części oficjalnej zostały przedstawiona prezentacja dotycząca ogólnej współpracy Politechniki Poznańskiej z Chinami a następnie prezentacja wydziału Architektury oraz Budownictwa i inżynierii Środowiska.

Akcentem kończącym spotkanie była wizyta w laboratorium Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska.

Zdjęcia