STUDIA STACJONARNE
(ta informacja jest widoczna tylko w edycji)

I stopień


Czas trwania: 

3,5 roku (7 semestrów) studia inżynierskie

Specjalności:

 • Pilotaż statków powietrznych
 • Silniki lotnicze i płatowce

Predyspozycje kandydata:

 • Zainteresowanie przedmiotami ścisłymi
 • Predyspozycje do twórczego rozwiązywania zagadnień technicznych
 • Techniczny zmysł i wyobraźnia
 • Zainteresowanie techniką lotniczą i jej wyzwaniami

  Kariera po studiach:

  • Zatrudnienie w lotnictwie cywilnym i wojskowym
  • Zatrudnienie w zakładach produkcyjnych i remontowych przemysłu lotniczego
  • Praca w przedsiębiorstwach transportu lotniczego
  • Zatrudnienie w jednostkach nadzoru i władzy lotniczej
  • Zatrudnienie w polskich i międzynarodowych jednostkach związanych z ruchem lotniczym