Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK)

Pracowniczy Plan Kapitałowy w Politechnice Poznańskiej
Podstawowe informacje dla Pracowników

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję, że na Politechnice Poznańskiej powstał, powołany przez JM Rektora prof. dr hab. inż. T. Jesionowskiego, zespół przygotowujący – zgodnie z wymogami Ustawy o pracowniczych planach kapitałowych z dn. 4 października 2018 r. – wprowadzenie w naszej uczelni pracowniczego planu kapitałowego (PPK) w 2021 r. Mam zaszczyt być członkiem tego zespołu. We współpracy ze Panem Kwestorem, Panią Kierownik Działu Spraw Pracowniczych, Panem Kierownikiem Działu Zintegrowanego Systemu Informatycznego oraz w porozumieniu ze związkami zawodowymi pracujemy nad tym, aby dokonać wyboru godnego zaufania i efektywnego dostawcy usług finansowych dla PPK oraz przygotować system kadrowo-finansowy do wymogów związanych z prowadzeniem pracowniczego planu kapitałowego.

Ze swej strony chciałbym przekazać Państwu podstawowe informacje na temat PPK. Jako miarodajne źródło informacji o pracowniczych planach kapitałowych polecam Państwa uwadze szczególnie oficjalny, autoryzowany portal internetowy MojePPK, www.mojeppk.pl, prowadzony przez państwową instytucję odpowiedzialną za wdrażanie PPK – PFR Portal PPK. Znajdziecie tam Państwo m.in. kalkulator oszczędności w PPK oraz obszerny „Poradnik oszczędzającego w PPK 2020”, zawierający odpowiedzi na szereg szczegółowych pytań, dostępny pod adresem internetowym: https://www.mojeppk.pl/pliki/repozytorium-plikow/materialy-do-pobrania/p....  

W razie pytań – chętnie służę pomocą wszystkim zainteresowanym. Planowane są dalsze działania informacyjne, w tym także zdalne prezentacje oraz sesje pytań i odpowiedzi, o którym pozwolę sobie Państwa z odpowiednim wyprzedzeniem poinformować. Wszystkich zainteresowanych zapraszam do udziału w tych spotkaniach.

Decyzja o pozostaniu w programie czy też odstąpieniu należeć będzie do Państwa. Warto ją podjąć na podstawie rzetelnych informacji i własnych przemyśleń.

Szczegółowe informacje odnośnie PPK dostępne są dla pracowników Politechniki Poznańskiej w intranecie pod adresem https://intranet.put.poznan.pl/department/ppk

 

Z wyrazami szacunku,

dr hab. Marek Szczepański, prof. PP

Pełnomocnik Rektora ds. Pracowniczych Planów Kapitałowych