STUDIA STACJONARNE
(ta informacja jest widoczna tylko w edycji)

I stopień


Czas trwania: 

3,5 roku (7 semestrów)

Profil studiów:

Po zaliczeniu I roku możliwość wyboru ścieżki kształcenia Bioinżynieria molekularna.

Predyspozycje kandydata:

 • zdolności i zainteresowania przedmiotami ścisłymi i przyrodniczymi
 • predyspozycje do pracy laboratoryjnej
 • chęć rozwiązywania zagadnień technicznych w zakresie projektowania, wykonawstwa i eksploatacji
 • Bioinżynieria molekularna - kształcenie inżynierskie dla praktycznego zastosowania osiągnięć bioinżynierii molekularnej wymaga od kandydata umiejętności połączenia wiedzy inżynierskiej zgodnie z wymogami studiów zawodowych z podstawami bioinżynierii.

Kariera po studiach:

 • projektowanie i realizacja procesów produkcyjnych
 • praca w zakładach przemysłu chemicznego
 • praca w zakładach przemysłowych o profilach pokrewnych
 • praca w biurach projektowych, uczelniach wyższych, instytutach naukowych, szkolnictwie (po zdobyciu uprawnień)
 • Bioinżynieria molekularna - wykorzystanie technik bioinżynierii molekularnej w praktyce przemysłowej

II stopień


Czas trwania: 

1,5 roku (3 semestry)

Specjalności:

 • Technologia organiczna
 • Technologia polimerów
 • Elektrochemia techniczna
 • Composites and Nanomaterials

Predyspozycje kandydata:

 • zdolności i zainteresowania przedmiotami ścisłymi i przyrodniczymi
 • predyspozycje do pracy laboratoryjnej
 • chęć rozwiązywania zagadnień technicznych w zakresie projektowania, wykonawstwa i eksploatacji

  Kariera po studiach:

  • projektowanie i realizacja procesów produkcyjnych
  • praca w zakładach przemysłu chemicznego
  • praca w zakładach przemysłowych o profilu niechemicznym
  • praca w biurach projektowych, uczelniach wyższych, instytutach naukowych, szkolnictwie
  STUDIA NIESTACJONARNE
  (ta informacja jest widoczna tylko w edycji)

  I stopień


  Czas trwania: 

  4 lata (8 semestrów)

  Predyspozycje kandydata:

  • zdolności i zainteresowania przedmiotami ścisłymi i przyrodniczymi
  • predyspozycje do pracy laboratoryjnej
  • chęć rozwiązywania zagadnień technicznych w zakresie projektowania, wykonawstwa i eksploatacji

  Kariera po studiach:

  • projektowanie i realizacja procesów produkcyjnych
  • praca w zakładach przemysłu chemicznego
  • praca w zakładach przemysłowych o profilu nie chemicznym
  • praca w biurach projektowych, uczelniach wyższych, instytutach naukowych, szkolnictwie

  II stopień


  Czas trwania: 

  2 lata (4 semestry)

  Specjalności:

  • Technologia chemiczna ogólna

  Predyspozycje kandydata:

  • zdolności i zainteresowania przedmiotami ścisłymi i przyrodniczymi
  • predyspozycje do pracy laboratoryjnej
  • chęć rozwiązywania zagadnień technicznych w zakresie projektowania, wykonawstwa i eksploatacji

   Kariera po studiach:

   • projektowanie i realizacja procesów produkcyjnych
   • praca w zakładach przemysłu chemicznego
   • praca w zakładach przemysłowych o profilu niechemicznym
   • praca w biurach projektowych, uczelniach wyższych, instytutach naukowych, szkolnictwie
   STUDIA PO ANGIELSKU
   (ta informacja jest widoczna tylko w edycji)

   II stopień


   Forma i rodzaj: 

   Stacjonarne II-go stopnia

   Czas trwania: 

   1,5 roku (3 semestrów)

   Specjalności: 

   • Composites and Nanomaterials

   Predyspozycje kandydata:

   Master studies in Chemical Technology – Composites and Nanomaterials last for three semesters starting in February each year. The first semester is partly devoted to amend the basic knowledge in chemical technology. Regular courses contain modern aspects of chemistry, engineering of materials and chemical reactors, technology of polymers, processing of nanomaterials and composites. Classes on modeling and simulation are included. Laboratory classes allow to perform synthesis and detailed characterization of composites together with their various practical application using the specific physical, mechanical and electrochemical properties. Ecology and recycling is also in the programme as well as advanced materials for generation and storage of energy. The students have a possibility to select 2 elective courses during studies. A graduate receives the title – Master of Science in Chemical Technology. He/she is prepared to perform research and development in the discipline of his/her education, i.e. chemical technology, especially in Composites and Nanomaterials. A graduate can be employed in research and industry where the knowledge of advanced materials is required. His/her competence will be synthesis, characterization, processing and application of composites and nanomaterials taking into account environmental protection. He/she is prepared to undertake doctoral studies. His/her English knowledge allows easy exchange of experience, communication, direct interpersonal contacts and fluent formulation of documentations and/or specifications.