Praktyki w ramach Eunice

W ramach EUNICE, uczelnia University of Catania (UNICT) kieruje piątym pakietem roboczym (WP5), mającym na celu wzmocnienie współpracy Uczelni z Biznesem (WP5: 'Szkolenia, badania i rozwój w zakresie problemów zorientowanych na przemysł'). Jednym z kluczowych działań WP5 jest organizowanie międzynarodowych staży dla studentów uczelni zrzeszonych w Konsorcjum.

Wszystkich studentów zachęcamy do zapoznania się z ofertą na stronie eunice.unict.it