Создан в

29.05.2021
Ubezpieczenia

Oferta InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group dobrowolnego ubezpieczenia NNW

dla studentów Politechniki Poznańskiej w roku akademickim 2022/2023 – okres ubezpieczenia od 01.10.2022r. do 30.09.2023r.

Zapoznanie się z ofertą oraz zawarcie umowy ubezpieczenia następuje w formie elektronicznej:

1) Wejdź na stronę: https://klient.interrisk.pl/EduPlusOnline

2) Podaj numer ID Klienta: u6pds (albo zeskanuj kod QR znajdujący się na plakacie)

3) Pobierz i zapoznaj się z OWU, a następnie potwierdź ich otrzymanie.

4) Wybierz klawisz "kup ubezpieczenie".

Do wyboru są cztery warianty ubezpieczenia różniące się wysokością podstawowej sumy ubezpieczenia i składką:

WARIANT I: podstawowa SU 80 000+ PLN i roczna składka 102 PLN

albo

WARIANT II: podstawowa SU 80 000 PLN i roczna składka 80 PLN

albo

WARIANT III: podstawowa SU 60 000 PLN i roczna składka 60 PLN

albo

WARIANT IV: podstawowa SU 50 000 PLN i roczna składka 50 PLN

albo

WARIANT V: podstawowa SU 40 000 PLN i roczna składka 45 PLN

5) Uzupełnij dane osobowe.

6) Dokonaj zapłaty jednorazowej, rocznej składki

( 102 PLN albo 80 PLN albo 60 PLN albo 50 PLN albo 45 PLN w zależności od wyboru wariantu) za pomocą serwisu transakcyjnego.

Ostateczny termin opłaty składki to 30.11.2022 r.

Osoba kontaktowa z InterRisk:

Andrzej Knapczyk

Specjalista w Zespole Ubezpieczeń Korporacyjnych

Oddział Poznań

ul. Palacza 144, 60-278 Poznań,

tel. +48 (61) 278 56 00

andrzej.knapczyk@interrisk.pl www.interrisk.pl

Informacja dot. sposobu zgłoszenia szkody i numerów polis

Zgłoszenia szkody na osobie z umowy ubezpieczenia NNW można dokonać w następujący sposób:

  • • internetowo: www.interrisk.pl
  • • telefonicznie: InterRisk Kontakt tel. 22 212 20 12 lub 22 575 25 25
  • • e-mail: szkody@interrisk.pl
  • • pisemnie na adres: InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group; ul. Noakowskiego 22, 00-668 Warszawa
  • • osobiście w dowolnej jednostce InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group (adresy na www.interrisk.pl)

Numery polis:

  • • Wariant I SU 80 000+PLN – Polisa seria EDU-A/P numer 123303
  • • Wariant II SU 80 000 PLN – Polisa seria EDU-A/P numer 123304
  • • Wariant III SU 60 000 PLN – Polisa seria EDU-A/P numer 123305
  • • Wariant IV SU 50 000 PLN – Polisa seria EDU-A/P numer 123306
  • • Wariant V SU 40 000 PLN – Polisa seria EDU-A/P numer 123307

Zdjęcie

 

PL