Tryb i warunki przyjmowania

Uchwała Senatu Akademickiego Nr 144 z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania na studia doktoranckie.