Aktualności: Klub Seniora

POLSKI OKTOBER FEST
Ściana wschodnia wycieczka

Wycieczka Klubu Seniora

na "Ścianę Wschodnią"

rejs2018

Rejs po Warcie

jubilaci PP część 2

Jubilaci Klubu Seniora PP

                     część druga

Campus MORASKO

Wycieczka do UAM Campus Morasko

Страницы