Создан в

21.12.2021
Stypendia NAWA dla młodych naukowców Politechniki Poznańskiej

Wśród 176 stypendystów Programu im. Bekkera NAWA, wyłonionych spośród 507 kandydatów znalazło się dwóch naukowców z Wydziału Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej.

Dr inż. Wojciech Smułek odbędzie siedmiomiesięczny staż w Danii na Uniwersytecie Kopenhaskim. W zespole prof. Anette Müllertz będzie prowadził badania nad wykorzystaniem roślinnych surfaktantów w tworzeniu nanoemulsji pozwalających na efektywne dostarczanie antybiotyków do miejsc infekcji bakteryjnych.

Z kolei mgr inż. Karolina Bachosz  będzie realizowała staż naukowy w Section for Protein Chemistry & Enzyme Technology na Duńskim Uniwersytecie Technicznym w zespole naukowym Profesor Anne S. Meyer. Badania prowadzone w ramach wyjazdu będą koncentrować się na opracowaniu efektywnych systemów biokatalitycznych złożonych z ko-immobilizowanych kofaktorów nikotynoamidowych wraz z wybranymi enzymami z grupy dehydrogenaz, które następnie znajdą zastosowanie w konwersji składników biomasy.

Bekker NAWA jest jednym z flagowych programów Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej. W czasie pobytów - trwających od 3 do 24 miesięcy – Stypendyści mogą wspólnie z zagranicznymi badaczami realizować projekty naukowe lub staże podoktorskie oraz rozwijać międzynarodową współpracę.

Gratulujemy!

 

Wojciech Smułek

Dr inż. Wojciech Smułek

 

Karolina Bachosz

mgr inż. Karolina Bachosz

 

logo NAWA

 

 

 

PL