Data dodania

Przetwórstwo tworzyw sztucznych i gumy

Edycje studiów

 

Data rozpoczęcia i zakończenia: 25.10.2024 - 30.09.2025

Termin składania dokumentów: 03.06.2024 - 10.10.2024

 

 

Sekretariat

 

 

dr inż. Kinga Mencel

telefon:  61 665 2787

e-mail:  kinga.mencel@put.poznan.pl

ul. Jana Pawła II 24, pok. 307, 60-965 Poznań

 

Kierownik studiów

 

dr hab. inż. Marek Szostak, prof. PP

telefon:  61 665 2776

e-mail:  marek.szostak@put.poznan.pl

 

Dodatkowe informacje

 

Wydział:  Wydział Inżynierii Mechanicznej

Liczba semestrów:  2

Liczba godzin:  200

Koszt studiów:  5000,00 zł

Płatność w dwóch ratach przed rozpoczęciem semestru po 2500,00 zł

lub całość 5000,00 zł

nr konta: 02 1090 1362 0000 0000 3601 7895

z adnotacją na drugiej stronie przekazu: "Studia Podyplomowe SP-91 Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych i Gumy Politechnika Poznańska"

 

Zasady naboru:

 

kolejność zgłoszeń

 

Terminy zajęć:

 

piątek godz. 15.30-19.00, sobota godz. 8.30-15.00, co 2 tygodnie

 

Profil Kształcenia:

 

Celem jest kształcenie i przygotowanie kadry inżynierskiej mogącej podjąć pracę na stanowiskach technologów, szefów produkcji, kontrolerów jakości i logistyków w zakładach przetwórstwa tworzyw sztucznych oraz u dystrybutorów tworzyw.

Studia przeznaczone są dla osób z wykształceniem wyższym specjalizujących się w przetwórstwie, sprzedaży lub doradztwie z zakresu tematyki tworzyw sztucznych i gumy.

Ramowy program Studiów obejmuje następujące zagadnienia:

  • materiały i kompozyty polimerowe,
  • technologia wtryskiwania tworzyw sztucznych,
  • technologia wytłaczania tworzyw sztucznych,
  • inne metody przetwórstwa tworzyw sztucznych i gumy (laminowanie, odlewanie rotacyjne,  formowanie próżniowe, prasowanie, łączenie tworzyw sztucznych, techniki nanoszenia powłok),
  • badania właściwości tworzyw sztucznych i gumy,
  • reologia przetwórcza,
  • technologiczność  wyrobów z tworzyw sztucznych,
  • regeneracja i recykling tworzyw sztucznych.

Absolwent otrzymuje "Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych".

PL