Aktualności: Współpraca

Visit of a delegation from Peru

Politechnikę Poznańską odwiedziła delegacja z Universidad Católica de Santa Maria w Peru

Open horizons with Kazakhstan

16. kwietnia 2018 r. Politechnika Poznańska gościła Askara Khikmetova, Wicerektora do spraw Akademickich Al-Farabi Kazakh National University

II Polish-French Chemical Assises

Politechnika Poznańska współorganizowała Assises franco-polonaises de Chimie w Paryżu

Страницы