Aktualności: Współpraca

A visit to France

Rektor PP z wizytą na L’Université de Valenciennes et du Hainaut Cambrésis (UVHC)

A visit to Peru

Politechnika Poznańska wzięła udział w delegacji do Peru organizowanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

Nomination for the ELSEVIER Research Impact Leaders Award 2017

Politechnika Poznańska została nominowana do ELSEVIER Research Impact Leaders Award 2017 w obszarze nauk społecznych

Страницы