Aktualności: Rekrutacja

Kierunki nieopłacone

Jeśli kolumnie Czy opłacony przez system wyświetla się czerwony krzyżyk x

Rejestracja elektroniczna

na kierunki: architektura oraz edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych kończy się 01 lipca 2016 r.

Postępowanie kwalifikacyjne

dla kandydatów na studia stacjonarne drugiego stopnia

Politechnika Poznańska w rankingu uczelni akademickich PERSPEKTYWY 2016!

Politechnika Poznańska zajęła 17 miejsce wśród uczelni akademickich oraz wysokie szóste miejsce wśród polskich uczelni technicznych w najnowszym rankingu "Perspektywy 2016".

Страницы