Aktualności wyróżnione na stronie głównej

eAnkieta za semestr letni 2017/2018

zachęcamy do wypełnienia!

A prestigious ERC grant

Dr inż. Krzysztof Fic z Wydziału Technologii Chemicznej został laureatem prestiżowego grantu Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych ERC Starting Grant.