Aktualności wyróżnione na stronie głównej

The ceremony of awarding the title of Doctor Honoris Causa

Uroczystość nadania tytułu Doktora Honoris Causa Jensowi Ocksenowi

Polytechnic days

Od 23 do 25 maja 2018 r. odbedzie sie doroczne Święto Politechniki Poznańskiej

Poznan University of Technology ranked third among most often chosen universities in Poland

Politechnika Poznańska znalazła się na trzecim miejscu wśród najczęściej wybieranych uczelni w w Polsce w roku akademickim 2017/2018.

A prestigious ERC grant

Dr inż. Krzysztof Fic z Wydziału Technologii Chemicznej został laureatem prestiżowego grantu Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych ERC Starting Grant.