Organization structure

Pion Rektora

Dział

Biuro Rektora

pl. Marii Skłodowskiej-Curie 5, 60-965 Poznań
tel. (61) 665 3639, 665 3609
faks (61) 665 3635
e-mail: Biuro.Rektora@put.poznan.pl
Sekretariat Rektora
tel. (61) 6653537, 61 8333881
faks (61) 6653770
Kierownik mgr Krystyna Długosz

Inspektorat BHP

ul. Kórnicka 5 (DS-3), 61-132 Poznań
tel. (61) 6652434,61 6652496
faks  (61) 6652496

Dział Analiz i Prognoz

pl. M. Skłodowskiej-Curie 5, 60-965 Poznań 
tel. (61) 6652038

Dział Ochrony Informacji i Spraw Obronnych

pl.M.Skłodowskiej-Curie 5, 60-965 Poznań
tel. (61) 6653712
faks (61) 6653734

Zespół Radców Prawnych

pl. M. Skłodowskiej-Curie 5, 60-965 Poznań 
tel. (61) 6653629
faks (61) 6653728

Dział Audytu

pl. M. Skłodowskiej-Curie 5, 60-965 Poznań
tel. (61) 6653761
faks (61) 6653736

Centrum

Centrum Kształcenia Lotniczego

ul. Piotrowo 3, 61-138 Poznań
tel. (61) 6652213

Prorektor ds. studenckich i kształcenia

Dział

Radio Afera

ul. Św. Rocha 11, 61-142 Poznań
tel. (61) 6652447, (61) 6652515
faks (61) 6652446

Dział Kształcenia i Spraw Studenckich

pl. M. Skłodowskiej-Curie 5, 60-965 Poznań
tel. (61) 6653548
faks (61) 6653750

Uczelniane Centrum Kultury

ul. Jana Pawła II 28 (DS 1), 61-131 Poznań
tel. (61) 6652569

Centrum

Centrum Sportu Politechniki Poznańskiej

ul. Jana Pawła II 28 (przy DS 1), 61-131 Poznań
tel. (61) 6652517
faks (61) 6652517

Prorektor ds. nauki

Dział

Dział Spraw Naukowych

pl. M. Skłodowskiej-Curie 5, 60-965 Poznań
tel. 61 665 3785, 61 6475875

Centrum Innowacji Rozwoju i Transferu Technologii

ul.Kórnicka 5 (DS 3), 61-132 Poznań
tel. (61) 6475847

Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości

ul. Jana Pawła II 28, 61-131 Poznań
tel. (61) 6652854

Prorektor ds. współpracy z gospodarką

Dział

Sekretariat Prorektorów

pl. M. Skłodowskiej-Curie 5, 60-965 Poznań
tel. (61) 6653692
faks (61) 6653699

Centrum Praktyk i Karier Studentów i Absolwentów Politechniki Poznańskiej

ul. Kórnicka 5, 61-132 Poznań
tel. (61) 6652010

Wydawnictwo

pl. M. Skłodowskiej-Curie 2, 60-965 Poznań
tel. (61) 6653516
faks (61) 6653615

Biblioteka

Biblioteka Politechniki Poznańskiej

Kontakt

ul. Piotrowo 2, 61-138 Poznań
tel. (61) 6653668
faks (61) 6653615

Kierujący

Dyrektor Biblioteki
mgr Małgorzata Furgał
tel. (61) 6653668, (61) 6653733

Kierownik Oddziału Wydawnictw Ciągłych

mgr Monika Wagner
tel. (61) 6653517

Informacje dodatkowe

  • Kierownik Oddziału Technologii Informacyjnych i Komunikacyjnych mgr Jakub Bajer 61 6653731
  • Kierownik Oddziału Informacji Naukowej mgr Karolina Popławska 61 6653521
  • Kierownik Oddziału Druków Zwartych i Zbiorów Specjalnych mgr Maria Adamkiewicz-Kroczak 61 6653562
  • Kierownik Oddziału Czytelń mgr Emilia Lepkowska 61 6652090
  • Kierownik Oddziału Wypożyczeń mgr Małgorzata Turek 61 6653518, 61 6653523

Prorektor ds. edukacji ustawicznej

Dział

Dział Współpracy Międzynarodowej

pl. M. Skłodowskiej-Curie 5, 60-965 Poznań
tel. (61) 6653544
faks (61) 6653956

Dział Informacji i Promocji

ul. Piotrowo 3, 61-138 Poznań
tel. (61) 6653803, (61) 6653804, (61) 6653787
e-mail: Dzial.Promocji@put.poznan.pl

Centrum

Centrum Języków i Komunikacji Politechniki Poznańskiej

ul. Piotrowo 3A, 61-138 Poznań
tel. (61) 6652491
faks (61) 6652793
Zakład
Zespół Lektorów Języka Angielskiego, Języka Francuskiego i Języka Hiszpańskiego
Zespół Lektorów Języka Niemieckiego i Języka Rosyjskiego

Pion Kanclerza

Dział

Archiwum

ul. św. Rocha 11, 61-142 Poznań
tel. (61) 665-2859
faks (61) 665-2860

Dział Zintegrowanego Systemu Informatycznego

pl. M. Skłodowskiej-Curie 5, 60-965 Poznań
tel. (61) 665-3979

Dział Eksploatacji i Remontów

ul. Kórnicka 5 (DS nr 3), 61-132 Poznań,
tel. (61) 665-2500

Dział Obsługi i Eksploatacji

ul. Piotrowo 3A, 61-138 Poznań
tel. (61) 647-5900

Dział Spraw Pracowniczych

pl. M. Skłodowskiej-Curie 5, 60-965 Poznań
tel. (61) 665-3619

Dział Projektów

pl. M. Skłodowskiej-Curie 5, 60-965 Poznań
tel. (61) 647-5853

Dział Rozwoju Oprogramowania

pl. M. Skłodowskiej-Curie 5, 60-965 Poznań
tel. (61) 665-3680

Dział Zamówień Publicznych

pl. M. Skłodowskiej-Curie 5, 60-965 Poznań
tel. (61) 665-3538

Międzyuczelniane Centrum Personalizacji Legitymacji Studenckiej

pl. M. Skłodowskiej-Curie 5, 60-965 Poznań
tel. (61) 665-3769

Osiedle Studenckie

tel. (61) 647-5925


Dom Studencki nr 1, ul. Jana Pawła II 28
tel. (61) 665-2506

Dom Studencki nr 2, ul. Jana Pawła II 26
tel. (61) 665-2516

Dom Studencki nr 3, ul. Kórnicka 5
tel. (61) 665-2526

Dom Studencki nr 4, ul. Kórnicka 3
tel. (61) 665-2531

Dom Studencki nr 5, ul. św. Rocha 11A
tel. (61) 665-2594

Dom Studencki nr 6, ul. św. Rocha 11B
tel. (61) 665-2578

Dział Bezpieczeństwa Wewnętrznego

pl. M. Skłodowskiej-Curie 5, 60-965 Poznań

Dział Gospodarczy

pl. M. Skłodowskiej-Curie 5, 60-965 Poznań
tel. (61) 665-3505, faks. (61) 665-3551

Stanowisko ds. Inwestycji

pl. M. Skłodowskiej-Curie 5, 60-965 Poznań
tel. (61) 665-3967

Zintegrowane Centrum Obsługi

ul. Piotrowo 3, 61-138 Poznań
tel. (61) 665-2618

Kwestor - Zastępca Kanclerza

Sekretariat Kwestora

pl. M. Skłodowskiej-Curie 5, 60-965 Poznań
tel. (61) 665-3612, faks (61) 665-3788

Dział Finansowy

tel. (61) 665-3703

Dział Księgowości Finansowej

tel. (61) 665-3703

Dział Księgowości Majątkowej

tel. (61) 665-3630

Pracownicza Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa

tel. (61) 665-3994

Zastępca Kanclerza ds. Administracyjno-Ekonomicznych

Sekretariat Kanclerza

pl. M. Skłodowskiej-Curie 5, 60-965 Poznań
tel. (61) 665-3524, faks. (61) 665-3530

Dział Mienia

ul. Piotrowo 5, 60-965 Poznań
bud. A-2 , pokój 20
tel.+48 61 665 3515, +48 61665 2691

Dział Inwentaryzacji

ul. Jana Pawła II 28 (DS nr 1), 61-131 Poznań
tel. (61) 665-2146

Dział Socjalny

pl. M. Skłodowskiej-Curie 5, 60-965 Poznań
tel. (61) 665-3678
Obiekty Wypoczynkowe
Dom Pracy Twórczej i Wypoczynku
78-100 Kołobrzeg, ul. Obrońców Westerplatte 38
tel./faks. (94) 352-4608
Ośrodek Plenerowo-Rekreacyjny w Tucznie
62-007 Biskupice Wlkp., gmina Pobiedziska,
tel. (61) 815-6585

Kancelaria Główna

pl. M. Skłodowskiej-Curie 5, 60-965 Poznań
tel. (61) 665-3510