Spis studiów podyplomowych

Факультет архитектуры
Symbol Название The starting date for submission of documents The completion date for submission of documents Дата начала Дата окончания
SP-109 Planowanie przestrzenne (dla architektów i nie architektów) 01.07.2020 30.09.2020 01.10.2020 30.06.2021
Факультет управления, робототехники и электроинженерии
Symbol Название The starting date for submission of documents The completion date for submission of documents Дата начала Дата окончания
SP-190/III Technika świetlna - Teoria. Pomiary i zastosowanie. b.d. b.d. b.d. b.d.
Факультет информатики и телекоммуникации
Symbol Название The starting date for submission of documents The completion date for submission of documents Дата начала Дата окончания
SP-116 Aplikacje internetowe i przetwarzanie w Chmurze b.d. b.d. b.d. b.d.
SP-198 Hurtownie danych i analiza danych 02.07.2020 29.09.2020 01.10.2020 30.06.2021
SP-180 Inżynieria oprogramowania 22.06.2020 30.09.2020 01.10.2020 30.06.2021
SP- 221/III Radiokomunikacja 01.06.2021 15.07.2021 01.10.2021 30.09.2022
SP-113 Systemy baz danych 09.07.2020 30.09.2020 01.10.2020 30.06.2021
Факультет строительства и транспортной инженерии
Symbol Название The starting date for submission of documents The completion date for submission of documents Дата начала Дата окончания
SP-213 Inżynieria Ruchu i Planowanie Transportu 01.07.2020 30.09.2020 01.10.2020 30.06.2021
SP-204/VII Inżynieria Pożarowa Budynków b.d. b.d. 01.10.2021 30.06.2022
SP-222 Nowoczesne budownictwo kolejowe 10.06.2020 10.09.2020 01.10.2020 30.06.2021
SP-158 Podstawy rzeczoznawstwa w technice samochodowej 01.08.2020 30.09.2020 01.10.2020 30.06.2021
SP-151/X Realizacja inwestycji celu publicznego oraz procedury FIDIC i Banku Światowego 16.07.2019 15.09.2019 01.10.2019 30.06.2020
Факультет материаловедения и технической физики
Currently, there is no added post-graduate studies at the faculty.
Факультет механической инженерии
Symbol Название The starting date for submission of documents The completion date for submission of documents Дата начала Дата окончания
SP-218 Informatyczne systemy zarządzania produktem i procesem w Przemyśle 4.0 01.08.2020 30.10.2020 06.11.2020 31.07.2021
SP-111 Konstrukcja form wtryskowych i narzędzi do przetwórstwa tworzyw sztucznych b.d. b.d. b.d. b.d.
SP-184 Nowoczesne techniki komputerowe w projektowaniu 01.09.2020 15.10.2020 01.11.2020 31.07.2021
SP 223 Obróbka ubytkowa i eksploatacja narzędzi skrawających 01.06.2020 20.09.2020 05.10.2020 30.07.2021
SP-186 Organizacja i zarządzanie produkcją 30.11.2020 08.02.2021 01.03.2021 31.03.2022
SP-160 Programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie 01.06.2019 15.09.2019 01.10.2019 31.07.2020
SP- 091 Przetwórstwo tworzyw sztucznych i gumy 01.07.2020 10.10.2020 01.10.2020 30.09.2021
SP-117 Zarządzanie jakością w teorii i praktyce 10.07.2020 16.09.2020 01.03.2021 30.04.2022
Факультет инженерии окружающей среды и енергетики
Symbol Название The starting date for submission of documents The completion date for submission of documents Дата начала Дата окончания
SP-194 Inżynieria wysokich napięć b.d. b.d. b.d. b.d.
SP-100 Sieci wodociągowe i kanalizacyjne, uzdatnianie wody i oczyszczanie ścieków 10.07.2020 21.09.2020 01.10.2020 30.09.2021
Факультет инженерии управления
Symbol Название The starting date for submission of documents The completion date for submission of documents Дата начала Дата окончания
SP-130 Bezpieczeństwo i higiena pracy 01.06.2020 20.09.2020 01.10.2020 30.06.2021
SP-216 Doradztwo zawodowe z przedsiębiorczością 01.06.2019 30.08.2019 01.09.2019 31.01.2021
SP-196 / VII Innowacyjne Zarządzanie Rozwojem Produktu 11.06.2019 30.09.2019 01.10.2019 30.06.2020
SP-121 Nowoczesne zarządzanie produkcją i logistyką 01.06.2020 30.09.2020 01.10.2020 30.06.2021
SP-163 / 46 edycja Przygotowanie pedagogiczne do nauczania teoretycznych przedmiotów zawodowych i praktycznej nauki zawodu 01.03.2021 28.03.2021 01.04.2021 30.06.2022
SP-137 Podyplomowe Studia Menedżerskie - Nowoczesne zarządzanie przedsiębiorstwem 01.06.2020 30.09.2020 01.10.2020 30.06.2021
SP-123 Przedsiębiorczość z doradztwem zawodowym b.d. b.d. b.d. b.d.
SP-122 Technika z wychowaniem komunikacyjnym 01.06.2019 30.08.2019 01.09.2019 31.01.2021
SP-220 Zarządzanie infrastrukturą edukacyjną 01.06.2019 31.08.2019 01.09.2019 30.06.2020
SP-145 / 16 Zamówienia publiczne i partnerstwo publiczno-prywatne 01.01.2021 28.02.2021 01.03.2021 28.02.2022
SP-219 Zarządzanie zakupami i zaopatrzeniem 18.06.2018 28.09.2018 01.10.2018 30.09.2019
SP-215 Zarządzanie zrównoważonym rozwojem miasta b.d. b.d. b.d. b.d.
SP-169 Zarządzanie projektami i procesami biznesowymi 01.06.2020 30.09.2020 01.10.2020 30.06.2021
Факультет химической технологии
Symbol Название The starting date for submission of documents The completion date for submission of documents Дата начала Дата окончания
SP-211 Projektowanie obiektów przemysłowych: od symulacji procesowej do modelu 3D b.d. b.d. b.d. b.d.