Nowoczesne techniki komputerowe w projektowaniu

Zasady naboru:

kolejność zgłoszeń
 

Terminy zajęć:

co dwa -trzy tygodnie w piątki i soboty
 

Profil Kształcenia:

Obszar tematyczny studiów obejmuje zagadnienia związane z zastosowaniem komputerowych systemów inżynierskich CAD / CAM  /CAE w projektowaniu, oraz wykorzystanie systemów Rapid Prototyping, Rapid Tooling, Virtual Reality, Revers Engineering w rozwoju wyrobu .
Ramowy program studiów obejmuje następujące przedmioty:
  • Programowanie obrabiarek CNC
  • Obliczenia inżynierskie z wykorzystaniem MES
  • Projektowanie w systemach CAD
  • Projektowanie technologii w systemach CAM
  • Drukowanie 3D w szybkim prototypowaniu
  • Techniki inżynierii odwrotnej
  • Techniki wirtualnego projektowania
  • Zintegrowane systemy projektowania
  • Zarządzanie dokumentacją projektową

Strona: cax.put.poznan.pl

 

Strona internetowa

Visit a website

Dodatkowe informacje