Создан в

01.07.2022
Wygrany grant NAWA

Wydział Informatyki i Telekomunikacji Politechniki Poznańskiej otrzymał wsparcie ze środków Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA) na rozwój 3-semestralnego programu studiów II stopnia „Cybersecurity” w ramach Partnerstw Strategicznych. Studia będą realizowane w ramach Uniwersytetu Europejskiego EUNICE i będą dostępne dla wszystkich studentów uczelni partnerskich konsorcjum. Środki zostaną spożytkowane na przygotowanie i dostosowanie materiałów dydaktycznych, związanych głównie z zajęciami laboratoryjnymi, do formuły zajęć hybrydowych/zdalnych. 


Partnerami projektu są Politechnika Poznańska, Brandenburgische Technische Universität Cottbus-Senftenberg oraz University of Catania. 
Liderem i zarazem kierownikiem projektu jest prof. dr hab. inż. Mariusz Głąbowski, Prodziekan Wydziału Informatyki i Telekomunikacji.


To kolejny ważny krok w umiędzynarodowianiu procesu dydaktycznego, łączący w sposób interaktywny grupy studentów z różnych krańców Europy i znoszący ograniczenia wynikające z modelu tradycyjnego. 

PL