Odnawialne źródła energii. Projektowanie. Finansowanie.Pomiary. Badania.

Zasady naboru:

rozmowa kwalifikacyjna
 

Terminy zajęć:

zajęcia piątek-sobota, 2 razy w miesiącu
 

Profil kształcenia:

Celem studiów jest przedstawienie teoretycznych i praktycznych zagadnień związanych z przedmiotem studiów, a także zapoznanie słuchaczy z najnowszymi technologiami stosowanymi w odnawialnych źródłach energii. Zakłada się, że po ukończeniu studiów absolwent będzie posiadał wiedzę teoretyczną i praktyczną pozwalającą na opracowanie założeń do projektu, wykorzystania OZE na terenie jednostek terytorialnych. Absolwent będzie potrafił także przeprowadzić analizę finansową projektu oraz danych pomiarowych dotyczących pracy i eksploatacji OZE.

Dodatkowe informacje