Uchwały

Uchwały Senatu Akademickiego Politechniki Poznańskiej określające zasady i tryb przyjmowania na I rok studiów: