20 07 2020

Wyniki konkursu ETIUDA NCN

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło wyniki konkursu ETIUDA 8 na stypendia doktorskie.

W gronie laureatów znalazła się mgr inż. Katarzyna Jankowska z Wydziału Technologii Chemicznej PP i jej projekt "Usuwanie wybranych zanieczyszczeń środowiskowych z roztworów wodnych z wykorzystaniem immobilizowanej lakazy".

Konkurs skierowany był do uczestników studiów doktoranckich lub osób mających otwarty przewód doktorski. Stypendium doktorskie obejmuje środki na stypendium naukowe oraz staż zagraniczny trwający od 3 do 6 miesięcy.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej NCN