19 08 2020

Trwa rekrutacja na PP

Kandydaci, którzy zostali zakwalifikowani na studia pierwszego stopnia mogą składać dokumenty do 28-ego sierpnia 2020 roku w nowym budynku Wydziału Architektury i Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej przy ul. Jacka Rychlewskiego 2. Kandydaci mogą osobiście składać dokumenty na Uczelnie - oczywiście w nowym reżimie sanitarnym.

Na studia na Politechnikę Poznańską aplikowało 6235 kandydatów, którzy w pierwszej turze rekrutacji spośród 37 kierunków studiów w sumie wskazali 21962 preferencji (jeden kandydat mógł wskazać kilka kierunków, na których chciałby studiować). Oznacza to, że kandydaci wybierali średnio 3,5 preferencji. Limit miejsc wynosił 4190, co stanowi średnio 1,5 kandydata na miejsce, a biorąc pod uwagę wszystkie wybrane preferencje 5,2 kandydata na miejsce. W porównaniu z rokiem ubiegłym mamy 170 kandydatów więcej.

Najpopularniejszymi kierunkami  w tym roku okazały się Architektura wnętrz, Architektura (Architecture), Inżynieria farmaceutyczna, Inżynieria zarządzania,  Sztuczna inteligencja (Artificial Intelligence), Logistyka,  Mechatronika. W roku ubiegłym były to: Mechatronika, Sztuczna inteligencja Inżynieria farmaceutyczna, Logistyka i Inżynieria zarządzania.

W dobie koronawirusa uczelnie i kandydaci na studia muszą zetknąć się z nową rzeczywistością, dlatego tegoroczna rekrutacja wygląda nieco inaczej niż do tej pory. Bardzo rygorystycznie zadbano o zachowanie reżimu sanitarnego, kandydaci mają do dyspozycji płyny do dezynfekcji, a do budynku wchodzą w maseczkach. Osoby przyjmujące dokumentu zabezpieczone są specjalnymi ściankami, a dokumenty przyjmują w rękawiczkach.

Rekrutacja na Politechnice Poznańskiej odbywa się centralnie. Kandydaci przyjmowani są na studia w postępowaniu kwalifikacyjnym, w oparciu o listę rankingową sporządzoną na podstawie świadectw dojrzałości.

Joanna Kliś – kierownik Działu Kształcenia i Spraw Studenckich podkreśla: „Rekrutacja została zorganizowana w trochę inny sposób niż w latach ubiegłych z uwagi na stan pandemii. W rekrutacji bierze udział około czterdziestu pracowników uczelni, których podzieliliśmy na dwa zespoły. Przyjmujemy dokumenty w dwóch grupach od godziny ósmej do dwunastej i od dwunastej trzydzieści do szesnastej, tak, żeby poszczególne osoby się ze sobą nie stykały, żeby zachować wszelkie zasady bezpieczeństwa. W tym roku priorytetem był reżim sanitarny.”

Politechnika Poznańska oferuje kształcenie na 9 wydziałach, prowadzących łącznie 37 kierunków studiów. Studiuje tutaj ponad 16 tysięcy studentów studiów I i II stopnia, studiów doktoranckich oraz studiów podyplomowych. O ich wykształcenie troszczy się ponad 1300 nauczycieli akademickich. Oferta dydaktyczna Politechniki Poznańskiej jest nowoczesna, bogata i dostosowana do wymogów stawianych przez pracodawców nie tylko krajowych, ale i zagranicznych.

Zdjęcia