STUDIA STACJONARNE
(ta informacja jest widoczna tylko w edycji)

II stopień


Czas trwania: 

2 lata (4 semestry)

Specjalności:

 • Modelowanie matematyczne

Predyspozycje kandydata:

 • dostateczna wiedza z przedmiotów na studiach pierwszego stopnia na kierunku matematyka
 • umiejętność pracy w zespole
 • kreatywność
 • zainteresowanie:
  • naukami ścisłymi
  • matematyką i jej zastosowaniami
  • opisem zjawisk fizycznych, ekonomicznych, biologicznych i z innych dziedzin nauki, modelami matematycznymi

  Profile dyplomowania:

  • Modelowanie matematyczne

  Kariera po studiach:

  • możliwość dalszego kształcenia na studiach podyplomowych
  • możliwość podjęcia pracy:
   • w szkołach średnich, wyższych, po ukończeniu kursu pedagogicznego, instytucjach naukowych i naukowo-badawczych
   • wymagającej znajomości metod matematycznych i technik obliczeniowych do:
    • przetwarzania i analizy danych
    • rozwiązywania zagadnień inżynierskich
   • wymagającej znajomości podstaw modelowania stochastycznego w matematyce finansowej i aktuarialnej lub wnioskowania statystycznego
   • wymagającej znajomości programowania oraz umiejętnego wykorzystania programów komputerowych
   • wymagającej logicznego myślenia, precyzyjnego formułowania pytań i opinii oraz umiejętnego formułowania prawdziwych wniosków
   • w zespole nad projektami o charakterze krótko i długoterminowym