22 09 2020

Wielkopolski Salon Maturzystów

Jak pomóc dziecku, które w tym trudnym roku musi się zmobilizować do zakończonej maturą nauki? Jak pomóc w samodzielnym przyswajaniu wymaganego materiału, aby osiągnąć finalnie rekrutacyjny sukces? Jak wesprzeć proces tworzenia strategii maturalnej? Jakie wybrać studia i czym kierować się w tym wyborze? To zagadnienia, które możemy pomóc Państwu rozwiązać podczas spotkań na Salonie Maturzystów Perspektywy 2020 online.

Zachęcamy do zapoznania się z programem Salonu

W czasie zajęć szkolnych (w godz. 10.00-13.00) zaprosimy młodzież na spotkania z ekspertami Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej na temat matury 2021, a po zajęciach, w godz. 16.00-19.00 – zapraszamy młodzież i Rodziców na spotkania online z edukatorami, psychologami oraz znawcami rynku zawodowego i akademickiego na spotkania pomocne w tworzeniu modeli samodzielnego uczenia się, sięganiu po sukces oraz inspirowaniu do odważnego wyboru ciekawych studiów.

Zapraszamy także na wirtualne stoisko Politechniki Poznańskiej (dostępne po zarejestrowaniu na wydarzenie).