Inżynieria systemów zasilania wodorem

Edycja studiów

 

Data rozpoczęcia: 30.09.2023

Data zakończenia: 30.09.2024

Termin składania dokumentów: 01.06.2023 - 13.10.2023

 

Sekretariat

 

mgr Iwona Pietrzak

Telefon: 61 665 2233

E-mail sekretariatu: office_ice@put.poznan.pl

Adres: ul. Piotrowo 3, 60-965 Poznań, pok. 804, w godz. 8.00 - 15.00

 

 Kierownik studiów

 

 

prof. dr hab. inż. Ireneusz Pielecha

Telefon: 61 224 4502, 609-310-406

E-mail: ireneusz.pielecha@put.poznan.pl

 

Dodatkowe informacje

 

Wydział: Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu

Jednostka organizacyjna: Instytut Silników Spalinowych i Napędów

Liczba semestrów:  2

Liczba godzin:  188

Koszt studiów:  5500,00 zł

Możliwość opłaty w dwóch ratach – za każdy semestr osobno

Nr konta: 02 1090 1362 0000 0000 3601 7895

Opis przelewu: Imię i nazwisko kandydata – Studia podyplomowe: Wodór

 

Terminy zajęć

 

Soboty, niedziele: 10 zjazdów w semestrze (2-3 zjazdy w miesiącu) w godzinach 9-19

 

Zasady naboru:

 

Kolejność zgłoszeń

Wymagane kierunki ukończenia studiów wyższych przez kandydatów na studia podyplomowe:

mechanika i budowa maszyn, transport, konstrukcja i eksploatacja środków transportu, budownictwo, lotnictwo i kosmonautyka, mechatronika, elektroenergetyka, energetyka przemysłowa i odnawialna lub kierunki pokrewne

 

Strona www

 

 

PROGRAM

 

Celem studiów jest uzyskanie wiedzy w zakresie zagadnień teoretycznych dotyczących wodoru, jego wytwarzania, magazynowania i transportu. Przedstawione zagadnienia będą dotyczyły teoretycznych i eksploatacyjnych informacji dotyczących spalania wodoru w silnikach oraz ich wykorzystania w ogniwach paliwowych. Zagadnienia dotyczące certyfikacji elementów wyposażenia instalacji wodorowych wzbogacą wiedzę w zakresie konstrukcji i badań takich układów. Dodatkowo zwrócona będzie uwaga na zagadnienia modelowania i symulacji spalania wodoru w przestrzeniach zamkniętych.

 

Przekazanie specjalistycznej wiedzy i umiejętności z zakresu nowoczesnych systemów zasilania wodorem, obejmującego zagadnienia:

  • wytwarzania, przechowywania i transportu wodoru, w szczególności przegląd technologii produkcji wodoru z odnawialnych i nieodnawialnych zasobów; metody otrzymywania wodoru z paliw kopalnianych lub biomasy, mikrobiologiczne metody produkcji wodoru, elektrolizy i termolizy wody oraz metody termochemiczne; metody produkcji wodoru pod względem kosztów i oceny ich wpływu na środowisko;
  • tworzenia mieszanki i systemów spalania silników gazowych; przekazanie wiedzy w zakresie wpływu pracy silnika zasilanego paliwami gazowymi na środowisko naturalne; wskazanie zależności pomiędzy parametrami charakteryzującymi paliwa gazowe a wymaganiami dotyczącymi konstrukcji układów wtryskowych oraz zapłonowych; przekazanie informacji związanych z wpływem parametrów sterujących pracą silnika gazowego na jego osiągi;
  • podział ogniw paliwowych; budowa pojedynczego ogniwa, stosu, pakietu ogniw, w tym lokalizacja komponentów oraz systemy zabezpieczeń; przedstawienie zagadnień związanych z zastosowaniem ogniw paliwowych w środkach transportu; elementy eksploatacji ogniw paliwowych i ich skutki; badania ogniw paliwowych zasilanych różnymi paliwami; charakterystyki napięciowo-prądowe; moc użyteczna ogniw paliwowych; możliwości obciążania ogniw paliwowych, charakterystyki odpowiedzi na obciążenie;
  • zagadnienia związane z normami w ramach certyfikacji układów wodorowych; elementów wodorowego układu napędowego; magazynowania wodoru w pojazdach; przesyłu wodoru w pojazdach; dostosowania hal warsztatowych do napraw pojazdów o napędzie wodorowym;
  • uwarunkowania prawne i certyfikacyjne dotyczące stacji tankowania wodorem; procedury homologacyjne pojazdów uwzględniające napęd wodorowy; uwarunkowania prawne i certyfikacja instalacji do produkcji zielonego wodoru zawierających panele fotowoltaiczne oraz turbiny wiatrowe;
  • modelowanie i symulacja procesów związanych z zasilaniem i spalaniem wodoru: cele modelowania i symulacji, modele równowagowe i nierównowagowe, modelowanie 2D oraz 3D procesów zasilania wodorem o spalania w przestrzeniach zamkniętych; modelowanie wtryski i spalania w silniku;
  • sektor wodorowy – struktura i globalny zasięg; perspektywy przyszłych możliwości; programy zrównoważonego rozwoju; zielony wodór: wytwarzanego w oparciu o odnawialne źródła energii; dekarbonizacja branż: hutnictwo, ciężki transport drogowy i morski czy produkcja cementu - analiza rynku polskiego i światowego; przegląd wybranych metod zastosowania wodoru pochodzącego ze źródeł odnawialnych; ocena sprawności systemowej; efektywność łańcucha wodorowego; sprawność procesu; warianty wykorzystania wodoru w motoryzacji indywidualnej oraz energetyce; postęp technologiczny, świadomość ekologiczna; wodór jako zrównoważone, odpowiedzialne paliwo; problemy magazynowania i produkcji;
  • systemy zarządzania energią napędów zasilanych wodorem, w tym; chemiczne źródła prądu, rodzaje akumulatorów energii elektrycznej, konstrukcje ogniw paliwowych; układy wtryskowe, układy zasilania powietrzem, konwertery energii, akumulacja energii; działanie elektrolizera, uwzględnienie energii z OZE, absorbcja; bilans energetyczny ogniwa paliwowego w wybranych stanach pracy; charakterystyka ładowania akumulatorów w warunkach jazdy i postoju;
  • podstawowe pojęcia dotyczące zarządzania ryzykiem i ich rozumienie; metody zarządzania ryzykiem zagrożeń; idea i koncepcja identyfikacji zagrożeń w systemach technicznych; metody identyfikacji zagrożeń; proces oceny, metody szacowania i wyceny ryzyka zagrożeń z wykorzystaniem metod jakościowych (matrycowych) i ilościowych; taktyki postępowania wobec ryzyka zagrożeń.