Data dodania

Interdyscyplinarne Centrum 3W Politechniki Poznańskiej ma swojego Lidera

Rektor Politechniki Poznańskiej, prof. Teofil Jesionowski, powołał prof. Łukasza Klapiszewskiego na Lidera Innowacyjnego Centrum 3W.


Idea 3W stworzona przez Prezes Banku Gospodarstwa Krajowego Beatę Daszyńską-Muzyczka to odpowiedź na największe współczesne wyzwania, z którymi mierzy się cały świat: zmiany klimatu, transformacja energetyczna, dostępność wody pitnej. Poprzez swoje działania buduje mosty, które łączą różne środowiska – naukę, biznes, administrację, aby wzmacniać konkurencyjność polskich przedsiębiorstw i pomagać efektywniej wykorzystywać strategiczne zasoby przyszłości: wodę, wodór i węgiel.


Zadaniem Interdyscyplinarnego Centrum 3W działającego w Politechnice Poznańskiej będzie aktywne włączanie się w rozpowszechnianie i rozwój Idei 3W oraz koordynowanie działań w ramach współpracy z uczelniami wyższymi w całej Polsce (obecnie niemal 20 czołowych uczelni), a w niedalekiej przyszłości także z uczelniami poza granicami kraju.
 

Więcej o 3W TUTAJ

Plakat

Zdjęcie

PL