Создан в

19.05.2021
Administracja

 

UCZELNIANA KOMISJA REKRUTACYJNA 

(Call Centre - infolinia dot. rekrutacji):

tel.: 61 665 3548 

e-mail: rekrutacja@put.poznan.pl

 

 

Schemat organizacyjny Politechniki Poznańskiej znajduje się TUTAJ.

 

BIURO REKTORA

SEKRETARIAT REKTORA

   

DYREKTOR: mgr Krystyna DŁUGOSZ

pl. Marii Skłodowskiej-Curie 5, 60-965 Poznań
tel. 61 665 3639, 665 3625
faks 61 665 3635
e-mail: biuro.rektora@put.poznan.pl

pl. Marii Skłodowskiej-Curie 5, 60-965 Poznań
tel. 61 665 3537, 61 833 3881
faks 61 665 3770

   

SEKRETARIAT KANCLERZA

SEKRETARIAT PROREKTORÓW

   

pl. M. Skłodowskiej-Curie 5, 60-965 Poznań
tel. 61 665 3524

pl. M. Skłodowskiej-Curie 5, 60-965 Poznań
tel. 61 665 3692

   

SEKRETARIAT KWESTORA

KANCELARIA GŁÓWNA 

   

pl. M. Skłodowskiej-Curie 5, 60-965 Poznań
tel. 61 665 3612, faks 61 665 3788

pl. M. Skłodowskiej-Curie 5, 60-965 Poznań
tel. 61 665 3510

   

DZIAŁ SPRAW PRACOWNICZYCH

DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

   

pl. M. Skłodowskiej-Curie 5, 60-965 Poznań
tel. 61 665 3619

pl. M. Skłodowskiej-Curie 5, 60-965 Poznań
tel. 61 665 3538

   

DZIAŁ KSZTAŁCENIA I SPRAW STUDENCKICH

ZINTEGROWANE CENTRUM OBSŁUGI

   

pl. M. Skłodowskiej-Curie 5, 60-965 Poznań
tel. 61 665 3640, 

dyplomy:  tel. 61 665 3504

ul. Piotrowo 3, 60-965 Poznań
tel. 61 665 2945

   

CENTRUM KARIER I PRAKTYK

AKADEMICKI INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

   

ul. Piotrowo 3, 60-965 Poznań
tel. 61 665 2010, e-mail: cpk@put.poznan.pl

ul. Piotrowo 3, 60-965 Poznań
tel. 61 665 2854

   

DZIAŁ INFORMACJI I PROMOCJI 

DZIAŁ DS. RÓWNOŚCI

BIURO DS. OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

   

KIEROWNIK: mgr Wojciech NAJDA

ul. Piotrowo 3, 60-965 Poznań
tel. 61 665 3803, 61 665 3804, 61 665 3787

e-mail: dzial.promocji@put.poznan.pl

Dział Informacji i Promocji nie udziela informacji dot. spraw

studenckich (np. rekrutacja, zakwaterowanie, wydawanie 

legitymacji).

ul. Piotrowo 3, pok. 018 (poziom -1)

60-965 Poznań

tel. 61 665 2927; email: dzial.rownosci@put.poznan.pl

tel. 61 665 2958; email: bon@put.poznan.pl

   

DZIAŁ DS. UNIWERSYTETU EUROPEJSKIEGO

DZIAŁ WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ

          ul. Piotrowo 5, 60-965 Poznań
          tel. +48 61 665 3887

          e-mail: eunice@put.poznan.pl

ul. Piotrowo 5, 60-965 Poznań
tel. 61 665 3544

e-mail: study@put.poznan.pl

   

SZKOŁA DOKTORSKA

CENTRUM JĘZYKÓW I KOMUNIKACJI 

   

ul. Piotrowo 3, 60-965 Poznań
tel. 61 665 3963

ul. Piotrowo 3A, 61-138 Poznań
tel. 61 665 2491, faks 61 665 2793

   

CENTRUM KSZTAŁCENIA LOTNICZEGO

CENTRUM SPORTU 

   

ul. Piotrowo 3, 61-138 Poznań
tel. 61 665 2213

ul. Piotrowo 4, 61-138 Poznań
tel. 61 665 2517, faks 61 665 2517

   

BIBLIOTEKA

WYDAWNICTWO

   

KIEROWNIK: mgr Małgorzata FURGAŁ

ul. Piotrowo 2, 61-138 Poznań
tel. 61 665 3668, faks 61 665 3615

ul. Piotrowo 1, 60-965 Poznań
tel. 61 665 3516

   

UCZELNIANE CENTRUM KULTURY

RADIO AFERA

   

ul. Jana Pawła II 28 (DS 1), 61-131 Poznań
tel. 61 665 2569

ul. Świętego Rocha 11A, 60-965 Poznań
tel. 61 665 2447

   

CENTRUM TRANSFERU TECHNOLOGII

CENTRUM WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

   

pl. M. Skłodowskiej-Curie 5, 60-965 Poznań
tel. 61 665 3794

ul. Piotrowo 2, 60-965 Poznań
tel. 61 647 5845

   

DZIAŁ DS. BADAŃ I PROJEKTÓW (R2N)

DZIAŁ DS. ROZWOJU

   

pl. Marii Skłodowskiej-Curie 5, Poznań
tel. (61) 647 5810
tel. (61) 665 3778

ul. Piotrowo 3, 60-965 Poznań
tel. 61 224 4012

   

DZIAŁ ROZWOJU OPROGRAMOWANIA

DZIAŁ ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO

   

pl. M. Skłodowskiej-Curie 5, 60-965 Poznań
tel. 61 665 3680

pl. M. Skłodowskiej-Curie 5, 60-965 Poznań
tel. 61 665 3979

   

DZIAŁ OBSŁUGI I EKSPLOATACJI

DZIAŁ EKSPLOATACJI I REMONTÓW

   

ul. Piotrowo 3A, 61-138 Poznań
tel. 61 647 5900

ul. Kórnicka 5 (DS nr 3), 61-132 Poznań,
tel. 61 665 2500

   

DZIAŁ ANALIZ I PROGNOZ

DZIAŁ MIENIA

   

pl. M. Skłodowskiej-Curie 5, 60-965 Poznań 
tel. 61 665 2038

ul. Piotrowo 5 (bud. A-13 , pokój 22), 60-965 Poznań
tel. 61 665 3515, 61 665 2691

   

DZIAŁ GOSPODARCZY

 

   

pl. M. Skłodowskiej-Curie 5, 60-965 Poznań
tel. 61 665 3505, faks. 61 665 3551

 

   

DZIAŁ FINANSOWY

DZIAŁ KSIĘGOWOŚCI

   

pl. M. Skłodowskiej-Curie 5, 60-965 Poznań
tel. 61 665 3703

pl. M. Skłodowskiej-Curie 5, 60-965 Poznań
tel. 61 665 3703

   

DZIAŁ SOCJALNY

KAMPUS KĄKOLEWO

   

pl. M. Skłodowskiej-Curie 5, 60-965 Poznań
tel. 61 665 3678

ul. Piotrowo 3, 60-965 Poznań
tel. 61 665 3540

   

DZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA

INSPEKTOR OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

   

pl. M. Skłodowskiej-Curie 5, 60-965 Poznań
tel. 61 665 3712, faks 61 66 53734

tel. 61 665 2434

   

STANOWISKO DS. AUDYTU

STANOWISKO INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

   

pl. M. Skłodowskiej-Curie 5, 60-965 Poznań
tel. 61 665 3761, faks 61 665 3736

pl. M. Skłodowskiej-Curie 5, 60-965 Poznań
tel. 61 665 3631

   

ZESPÓŁ RADCÓW PRAWNYCH

MIĘDZYUCZELNIANE CENTRUM PERSONALIZACJI LEGITYMACJI STUDENCKIEJ 

   

pl. M. Skłodowskiej-Curie 5, 60-965 Poznań 
tel. 61 665 3629, faks 61 665 3728

pl. M. Skłodowskiej-Curie 5, 60-965 Poznań
tel. 61 665 3769

   

DZIAŁ DS. INWESTYCJI

INSPEKTORAT BHP

   

pl. M. Skłodowskiej-Curie 5, 60-965 Poznań
tel. 61 665 3967

ul. Kórnicka 5 (DS-3), 61-132 Poznań
tel. 61 665 2434,61 665 2496
faks 61 665 2496

   

ARCHIWUM

OŚRODKI WYPOCZYNKOWE

   

ul. św. Rocha 11, 61-142 Poznań
tel. 61 665 2859, faks 61 665 2860

Dom Pracy Twórczej i Wypoczynku
78-100 Kołobrzeg, ul. Obrońców Westerplatte 38
tel./faks. 94 352 4608


Ośrodek Plenerowo-Rekreacyjny w Tucznie
62-007 Biskupice Wlkp., gmina Pobiedziska,
tel. 61 815 6585

   

OSIEDLE STUDENCKIE

DOMY STUDENCKIE

tel. 61 647 5925

Dom Studencki nr 1, ul. Jana Pawła II 28
tel. 61 665 2506

Dom Studencki nr 2, ul. Jana Pawła II 26
tel. 61 665 2516

Dom Studencki nr 3, ul. Kórnicka 5
tel. 61 665 2526

Dom Studencki nr 4, ul. Kórnicka 3
tel. 61 665 2531

Dom Studencki nr 5, ul. św. Rocha 11A
tel. 61 66 2594

Dom Studencki nr 6, ul. św. Rocha 11B
tel. 61 665 2578

   

 

 

PL