Kultura przedsiębiorczości dla mieszkańców Wielkopolski

 

KULTURA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI DLA MIESZKAŃCÓW WIELKOPOLSKI to projekt
realizowany przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Politechnikę Poznańską, przy współpracy Santander Universidades, w ramach Wielkopolskiego
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Celem Projektu jest zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa kulturowego
poprzez szerzenie wśród mieszkańców Wielkopolski, a zwłaszcza wśród młodzieży, wiedzy
o postawach XIX-wiecznych organiczników: Emilii Sczanieckiej, Karola Marcinkowskiego,
Dezyderego Chłapowskiego, Hipolita Cegielskiego i wielu innych oraz upowszechnianie
podobnych postaw przedsiębiorczych wśród młodych ludzi z Wielkopolski.

W ramach Projektu zrealizowane będą cykliczne produkcje audiowizualne „Motywator
Przedsiębiorczości”, konkurs fotograficzny „Śladami Organiczników”, wykłady otwarte „Przedsiębiorczość – Nauka – Kultura”, eventy interaktywne “Bądź Jak Steve Jobs, czyli z uczelni do biznesu” oraz konkurs „Młodzi Organicznicy XXI wieku”. Pragniemy, poprzez wymienione wydarzenia, pokazać ponadczasowość idei pracy
organicznej jako dziedzictwa kulturowego regionu.

Przejdź na stronę projektu.