31 12 2020

Dr inż. Jakub Zdarta stypendystą tegorocznego programu im. Mieczysława Bekkera

Dr inż. Jakub Zdarta z Wydziału Technologii Chemicznej stypendystą tegorocznego programu im. Mieczysława Bekkera.

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej, która jest jego organizatorem, wspiera naukowców i nauczycieli akademickich w dążeniu do doskonałości naukowej poprzez umożliwienie odbycia stażu podoktorskiego, jak i prowadzenia prac badawczych w renomowanych zagranicznych ośrodkach naukowych. W tegorocznym naborze stypendium otrzymało 135 Naukowców, którzy wyjadą do 26 krajów.

Dr inż. Jakub Zdarta na staż wyjedzie na Duński Uniwersytet Techniczny. Głównym założeniem zwycięskiego projektu pt. „Funkcjonalne membrany biokatalityczne typu layer-by-layer do różnorodnych zastosowań katalitycznych”, jest wytworzenie nowatorskich układów immobilizowanych i koimmobilizowanych enzymów opartych o membrany typu layer-by-layer. Mogą one znaleźć zastosowanie w procesach konwersji katalitycznej.

„W ramach prac zostaną również zaprojektowane i skonstruowane multifunkcjonalne membranowe reaktory enzymatyczne, które pozwolą na realizację m.in. procesów enzymatycznej konwersji biomasy, czy biodegradacji wybranych zanieczyszczeń środowiskowych” – opisuje swój projekt dr inż. Jakub Zdarta. Według niego, ma on wysoce innowacyjny charakter, a opracowane rozwiązania cechują się nie tylko nowatorskim podejściem, ale także mają wysoki potencjał aplikacyjny.