Stowarzyszenie Absolwentów PP

Stowarzyszenie Absolwentów Politechniki Poznańskiej chlubi się 90–letnią tradycją i jest postrzegane jako jedno z najlepiej działających. Skupia absolwentów szkół, które istniały bądź istnieją w Poznaniu, począwszy od 1919 roku, to jest Państwowej Wyższej Szkoły Budowy Maszyn, Państwowej Wyższej Szkoły Budowy Maszyn i Elektrotechniki, Szkoły Inżynierskiej, Wieczorowej Szkoły Inżynierskiej oraz Politechniki Poznańskiej. Aktualnie skupia ponad 400 członków działających w 26 kołach.

Celem działania Stowarzyszenia, określonym w statucie, jest między innymi:
‌· skupienie absolwentów w celu utrzymania i stałego pogłębiania więzi koleżeńskiej, pielęgnowania tradycji i zasad etyki zawodowej,‌ utrzymanie łączności absolwentów z Politechniką Poznańską i działalność na rzecz jej dalszego rozwoju.

Stowarzyszenie wydaje kwartalnik pt. „Absolwent”, w którym informuje o życiu organizacji, zjazdach koleżeńskich, ważnych wydarzeniach na uczelni, historii i dniu dzisiejszym wydziałów, wybitnych nauczycielach i wychowawcach, dokonaniach i sukcesach absolwentów.

Kontakt: absolwent@put.poznan.pl

Załączniki: