WYJAZDY SZKOLENIOWE - DOKUMENTY PROJEKT KA 131 2022

Dokumenty, które należy złożyć w trakcie trwania rekrutacji:

  • formularz zgłoszeniowy na wyjazd w ramach Staff Mobility for Training (STT) w systemie EOD zatwierdzony przez Kierownika jednostki organizacyjnej wraz z dołączonym skanem Mobility Agreement Staff Mobility for Training podpisanym przez wszystkie strony (tj. pracownika zainteresowanego wyjazdem, jego przełożonego na PP oraz osobę kontaktową w uczelni zagranicznej)
 

Dokumenty, które należy złożyć najpóźniej 3 tygodnie przed wyjazdem:

 

Tylko w przypadku uzyskania dofinansowania kosztów podróży ze środków jednostki macierzystej pracownika, należy dodatkowo (oprócz nowego jednostronicowego wniosku na wyjazd służbowy za granicę w ramach Programu Erasmus+) złożyć w Sekcji ds. Obsługi Wyjazdów Zagranicznych wniosek na wyjazd służbowy za granicę (tzw. ABC).

Niezłożenie wszystkich wymaganych dokumentów we wskazanym terminie może skutkować przyznaniem dofinansowania zerowego.

 

Dokumenty, które należy złożyć w celu rozliczenia wyjazdu w Sekcji ds. Obsługi Wyjazdów Zagranicznych:

  • zaświadczenie o pobycie w instytucji przyjmującej
  • dokumenty poświadczające podróż – tylko w przypadku dofinansowania podróży ze środków uczelnianych, innych niż Erasmus+

Po zakończeniu mobilności zostanie przesłana ankieta, którą należy wypełnić online.

 

Kody Erasmus uczelni partnerskich dostępne tutaj.

Erasmus Code Politechniki Poznańskiej: PL POZNAN02

 

Załączniki