Wyniki kwalifikacji

 

Szanowni Kandydaci!

Informujemy, że zostały już udostępnione wyniki kwalifikacji na studia niestacjonarne pierwszego oraz drugiego stopnia, a także wyniki kwalifikacji w ramach rekrutacji uzupełniającej na studia stacjonarne drugiego stopnia. Są one widoczne po zalogowaniu się do systemu rekrutacyjnego w sekcji Studia przy wybranych kierunkach.

Osoby mające status Zakwalifikowany lub Rezerwowy mają obowiązek złożenia kompletu dokumentów pod rygorem nieprzyjęcia na studia. Informacja na temat czasu i miejsca złożenia kompletu dokumentów znajduje się na stronie internetowej Politechniki Poznańskiej pod adresem: https://www.put.poznan.pl/rekrutacja/skladanie-dokumentow

20.09.2021 r.