Wystawa "Naukowcy PP i ich wynalazki"

Wystawa zaprezentuje osiągnięcia naukowe - wynalazki powstałe na Politechnice Poznańskiej oraz naukowców, którzy się kryją za pokazanymi nowatorskimi rozwiązaniami. Ekspozycja stanie się okazją do pokazania szerokiej publiczności dorobku naukowców i badaczy PP. Towarzyszyć jej będzie folder, a jej elektronicznym odbiciem stanie się elektroniczna galeria tych samych fotogramów.

Wystawa prezentująca osiągnięcia naukowe - wynalazki powstałe na Politechnice Poznańskiej oraz konkretne osoby naukowców, którzy się kryją za nowatorskimi rozwiązaniami. Ekspozycja będzie się składać z 20 kolorowych plansz zainstalowanych na stałe w czasie X 2023-X 2023 w Centrum Wykładowym Politechniki Poznańskiej, miejscu gdzie odbywają się zajęcia dydaktyczne, ale także liczne konferencje oraz eventy ogólnouczelniane i organizowane przez instytucje zewnętrzne licznie odwiedzane przez publiczność - młodzież, studentów, uczestników konferencji i eventów (np. Targi Pracy-ok.2 tys., Noc Naukowców-ok.20 tys., Salon Maturzystów-1 tys.). Wystawa będzie okazją do pokazania szerokiej publiczności dorobku naukowców i badaczy PP. Podczas wernisażu obecnych będzie 100 osób. Ekspozycję w czasie jej trwania może obejrzeć nawet do 10 tys.osób. Jej elektronicznym odbiciem będzie galeria tych samych fotogramów na stronie www PP oraz na kanale Youtube. Trwałym efektem wystawy będzie album prezentujący naukowców i wynalazki pokazywane na wystawie - wydany w nakładzie 150 egzemplarzy - który zostanie wręczony uczestnikom wernisażu oraz będzie kolportowany do dziennikarzy i liderów opinii publicznej w Wielkopolsce. Jego wersja elektroniczna będzie dostępna do bezpłatnego pobrania na stronie www PP. Wytworzone plansze będą po Projekcie wykorzystywane do ekspozycji podczas imprez i wydarzeń na PP lub/i poza siedzibą Uczelni (np.w szkołach).