Data dodania

LISTY PRZYJĘTYCH

Szanowni Kandydaci!

Informujemy, że listy przyjętych na studia niestacjonarne pierwszego i drugiego stopnia oraz  w ramach rekrutacji uzupełniającej na studia stacjonarne drugiego stopnia w roku akademickim 2021/2022 zostały opublikowane pod adresem: https://www.put.poznan.pl/rekrutacja/listy-przyjetych

Status każdego Kandydata widoczny jest w systemie rekrutacyjnym w sekcji Studia przy kierunku.

Informacje dotyczące odwołań i rezygnacji znajdują się pod adresem: https://www.put.poznan.pl/odwolania

PL