Data dodania

Inżynieria oprogramowania

Edycje studiów

 

Data rozpoczęcia i zakończenia:  01.10.2023 - 30.06.2024

Termin rozpoczęcia składania dokumentów:  

Termin zakończenia składania dokumentów:  

 

Sekretariat

 

mgr Agnieszka Skiba

Telefon: 61 665 2997

Email: spio@cs.put.poznan.pl

Instytut Informatyki , Centrum Wykładowe Politechniki Poznańskiej

Pn - pt godz. 7.30 - 15.00

 

Kierownik studiów

 

dr hab inż. Bartosz Walter

Telefon:  61 665 2980

Email: bartosz.walter@cs.put.poznan.pl

 

Dodatkowe informacje

 

Wydział: Wydział Informatyki i Telekomunikacji

Jednostka organizacyjna: Instytut Informatyki

Liczba semestrów: 2

Liczba godzin: 208

Koszt studiów: 6300,00 zł (zgłoszenie do 16 lipca)

                            6500,00 zł (zgłoszenie do 30 września)

Istnieje możliwość rozliczenia płatności w dwóch ratach

 

Terminy zajęć:

 

Sobota-niedziela, średnio 1-2 razy w miesiącu

 

Zasady naboru:

 

decyzja komisji rekrutacyjnej

 

Strona www

 

 

Profil kształcenia:

Celem nauczania jest uzupełnienie i/lub zaktualizowanie wiedzy słuchaczy w zakresie metod i technologii wytwarzania oprogramowania oraz przygotowanie do pełnienia podstawowych ról w projekcie informatycznym. Program studium skoncentrowany jest na zagadnieniach mających kluczowe znaczenie dla powodzenia rzeczywistych projektów informatycznych: wymaganiach, projektowaniu, implementacji, zapewnianiu jakości oraz zarządzaniu.

Uczestnikiem studium może zostać absolwent dowolnej wyższej uczelni znający podstawy programowania.

Dla osób, które nie programują, a chciałyby wziąć udział w studium, zostanie zorganizowane dodatkowe (osobno płatne) szkolenie z podstaw programowania w języku Python lub Ruby.

PL