Data dodania

Zarządzanie projektami i procesami biznesowymi

Edycja studiów

 

Data rozpoczęcia i zakończenia: 01.10.2023 - 30.09.2024
Termin rozpoczęcia składania dokumentów:  23.05.2023
Termin zakończenia składania dokumentów:  30.09.2024

 

 

Sekretariat

 

mgr Małgorzata Tuszkowska
ul. J. Rychlewskiego 2, 60-965 Poznań (pokój 126)
Telefon: 61 224 4509
e-mail: malgorzata.tuszkowska@put.poznan.pl

 

Kierownik studiów

 

dr hab Hanna Włodarkiewicz-Klimek, prof PP.
telefon: 61 665 3372, 795 405 119
e-mail: hanna.wlodarkiewicz-klimek@put.poznan.pl

 

Dodatkowe informacje

 

Wydział:  Wydział Inżynierii Zarządzania
Liczba semestrów:  2
Liczba godzin:  210
Koszt studiów:  5500,00 zł (2750,00 zł za semestr)

Czesne należy wpłacić na konto:

Santander Bank

02 1090 1362 0000 0000 3601 7895

z dopiskiem SP-169 Zarządzanie Projektami i Procesami Biznesowymi

Możliwość rozłożenia opłaty za studia na cztery raty.

 

Terminy zajęć: 

 

Studia realizowane są w trybie zaocznym (osiem zjazdów) - zjazd w sobotę i niedzielę, raz lub dwa razy w ciągu miesiąca

 

Zasady naboru: 

 

Kolejność zgłoszeń.

 

Strona www

 

 

Profil Kształcenia: 

 

Celem studiów jest zapoznanie słuchaczy z problematyką zarządzania projektami i procesami organizacji w sposób praktyczny i wszechstronny. W ramach programu uczestnicy zdobędą rzetelną i aktualną wiedzę oraz uzyskają wiele praktycznych umiejętności, pozwalających efektywnie realizować wyzwania, przed którymi stoją współczesne organizacje.
Uczestnictwo w zajęciach ma umożliwić nabycie umiejętności kształtowania i doskonalenia organizacji w oparciu o zarządzanie projektowe i procesowe. Studenci pozyskają umiejętności kompleksowej analizy, oceny oraz doskonalenia organizacji poprzez poznanie najnowocześniejszych koncepcji, trendów i instrumentów z zakresu zarządzania projektami i procesami organizacji. W toku studiów słuchacze poznają w sposób praktyczny możliwości zastosowania systemów informatycznych w zarządzaniu projektowym i procesowym. Nabędą umiejętności w zakresie harmonogramowania, optymalizacji i budżetowania projektów, modelowania struktury organizacyjnej w ujęciu procesowym, identyfikacji problemów jakościowych w projektach i procesach biznesowych, a także wiedzę o kierowaniu, negocjowaniu i zarządzaniu konfliktem w zespołach projektowych.
Studia podyplomowe są adresowane do kadry kierowniczej, specjalistów z zakresu zarządzania projektami i procesami oraz do wszystkich, którzy pragną zdobyć kwalifikacje w tej dziedzinie i w przyszłości zajmować się tą problematyką. Kandydatami na studia mogą być absolwenci szkół wyższych, co najmniej ze stopniem inżyniera lub licencjata.
Zajęcia na studiach będą prowadzone przez pracowników naukowo-dydaktycznych Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej oraz przez wysokiej klasy specjalistów praktyków w formie wykładów, studium przypadków i warsztatów w laboratoriach komputerowych.

 

PL