Bezpieczeństwo Infrastruktury Krytycznej i Zagrożenia CBRNE

Studia podyplomowe objęte patronatem honorowym Ministerstwa Infrastruktury

 

Edycja studiów

 

Data rozpoczęcia: 02.03.2024

Data zakończenia: 28.02.2025

Termin składania dokumentów: 01.12.2023 - 01.03.2024

 

Sekretariat

 

mgr inż. Paulina Sielicka

Sekretariat Studiów Podyplomowych: Bezpieczeństwo Infrastruktury Krytycznej i Zagrożenia CBRNE

ul. Piotrowo 3, pok. 417, 8.00-15.00, 60-965 Poznań

Telefon: 61 665 2453

E-mail: paulina.sielicka@put.poznan.pl

 

 

 Kierownik studiów

 

 

prof. dr hab. inż. Tomasz Łodygowski

Telefon: 61 665 2450, 691 978 943

E-mail: tomasz.lodygowski@put.poznan.pl

 

 

Dodatkowe informacje

 

Wydział: Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu

Liczba semestrów:  2

Liczba godzin:  200

Koszt studiów:  8400,00 zł

Możliwość opłaty w dwóch ratach – za każdy semestr osobno

Nr konta: 02 1090 1362 0000 0000 3601 7895

Opis przelewu: Bezp.IK_imię_nazwisko

 

Terminy zajęć

 

Soboty i niedziele: 10 zjazdów w semestrze (2 do 3 zjazdów w miesiącu) w godzinach 9:00 do 19:00

 

Zasady naboru:

 

Kolejność zgłoszeń

Rekrutacja elektroniczna

 

 

Strona www

 

 

 

PROGRAM

 

Celem studiów jest uzyskanie unikatowej wiedzy w zakresie zagadnień teoretycznych jak i praktycznych związanych z zagrożeniami dla obiektów infrastruktury krytycznej w kraju. Przedstawiony program zawiera multi-interdyscyplinarny materiał z wielu dziedzin nauki. Zawarte w nim zagadnienia są powiązane z wirtualnymi zdarzeniami teoretycznie możliwymi do realizacji na terenie obiektów IK. Materiał zawiera również analizę rzeczywistych obiektów w szerokim zakresie bezpieczeństwa. Elementy wiedzy prezentowane przez wysokiej klasy ekspertów stanowią unikatową ofertę na rynku studiów podyplomowych w kraju proponowanych słuchaczom z zakresu bezpieczeństwa obiektów strategicznych ze szczególnym uwzględnieniem obiektów Infrastruktury krytycznej narażonych na szeroki zakres zagrożeń CBRNE. 

Przekazanie specjalistycznej wiedzy i pozyskanie umiejętności z zakresu nowoczesnych metod zabezpieczenia obiektów infrastruktury krytycznej oraz jej bezpieczeństwa w zakresie zagrożeń CBRNE i HAZMAT obejmuje poniższe zagadnienia:

  • Klasyfikacje obiektów infrastruktury krytycznej na świecie i w kraju oraz klasyfikację zagrożeń CBRNE i HAZMAT;
  • Modelowanie i zdolność prowadzenia symulacji podstawowych komputerowych procesów przebiegu realizacji zagrożeń oraz ich przeciwdziałania;
  • Podstawowe pojęcia dotyczące zarządzania ryzykiem i ich rozumienie; metody zarządzania ryzykiem zagrożeń, idea i koncepcja identyfikacji zagrożeń w systemach technicznych; metody identyfikacji zagrożeń; proces oceny ryzyka zagrożeń; metody szacowania i wyceny ryzyka zagrożeń z wykorzystaniem metod jakościowych (matrycowych) i ilościowych; taktyki postępowania wobec ryzyka zagrożeń; pojęcie systemu i systemu bezpieczeństwa; sposoby ograniczania błędów systematycznych i losowych;
  • Wiedzę praktyczną w zakresie przeciwdziałania ww. zagrożeniom zrealizowano w trakcie rzeczywistych ćwiczeń w obiektach IK;
  • Wiedzę w zakresie najnowszych technologii p.poż i HAZMAT z zakresu przeciwdziałania ww. zagrożeniom.