Data dodania

Naukowcy z Politechniki Poznańskiej wśród laureatów konkursu SONATA 18 NCN

Pani dr inż. Agata Zdarta z Wydziału Technologii Chemicznej oraz Pan dr hab. inż. Dariusz Brzeziński, prof. PP z Wydziału Informatyki i Telekomunikacji znaleźli się w gronie laureatów konkursu SONATA Narodowego Centrum Nauki.

Konkurs SONATA jest adresowany do naukowców ze stopniem doktora, uzyskanym od 2 do 7 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem i ma na celu wsparcie osób rozpoczynających karierę̨ naukową w prowadzeniu innowacyjnych badań. W tej edycji konkursu złożono do NCN 1094 wnioski a wskaźnik sukcesu wyniósł 12,79%.

Bioaktywne membrany jako narzędzia w procesie analizy zanieczyszczeń mikroplastikiem w próbkach środowiskowych

Algorytmy i miary dla bezstronnych i wyjaśnialnych systemów decyzyjnych

PL