Kalkulator rekrutacyjny


Wpisz liczbę punktów uzyskanych na egzaminie maturalnym.


Język polski
Język obcy
Matematyka
Biologia
Chemia
Fizyka
Informatyka
Geografia
Historia
Historia muzyki
Historia sztuki
Wynik sprawdzenia uzdolnień artystycznych

Egzaminy zawodowe

Końcowy wynik egzaminów zawodowych
lub
Wynik egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie #1
Wynik egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie #2
Wynik egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie #3