Data dodania

Kolejny sukces w konkursie Miniatura NCN

238 naukowczyń i naukowców dołączyło do grona laureatów konkursu MINIATURA 7. Otrzymają oni niemal 9,4 mln zł na badania wstępne i pilotażowe, kwerendy, staże naukowe i wyjazdy badawcze lub konsultacyjne.

Laureatką konkursu została Pani dr inż. Katarzyna Peta z Wydziału Inżynierii Mechanicznej.

Pani dr inż. Katarzyna Peta otrzymała środki na realizację działania naukowego „Wieloskalowa analiza zwilżania nieregularnych powierzchni materiałów konstrukcyjnych".

Tematyka działania naukowego obejmuje zrozumienie zjawisk fizyko-chemicznych zachodzących podczas zwilżania powierzchni materiałów konstrukcyjnych, w tym, w zależności od zastosowań, modelowania ich hydrofilowości lub hydrofobowości.

Działanie naukowe w formie 2-miesięcznego wyjazdu badawczego Pani dr inż. Katarzyna Peta planuje zrealizować na Wydziale Inżynierii i Nauk Fizycznych Uniwersytetu w Leeds w Anglii.


Gratulujemy!

Więcej informacji na stronie https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2023-11-13-rozstrzygniecie-miniatura-7

 

PL