STUDIA STACJONARNE
(ta informacja jest widoczna tylko w edycji)

I stopień


Czas trwania: 

3,5 roku (7 semestrów)

Specjalności:

 • Ekologia transportu
 • Logistyka transportu
 • Transport drogowy
 • Inżynieria transportu rurociągowego
 • Transport szynowy
 • Transport żywności
 • Transport lotniczy

Predyspozycje kandydata:

 • zainteresowanie przedmiotami ścisłymi
 • zdolności organizacyjne
 • zainteresowanie pracą twórczą w technice

Kariera po studiach:

 • zatrudnienie w zakładach eksploatujących pojazdy różnego typu
 • zatrudnienie w bazach transportowych przedsiębiorstw realizujących zadania szeroko pojętej logistyki, centrach logistycznych, przedsiębiorstwach zajmujących się sprzedażą i serwisem pojazdów oraz przewozem osób i towarów w różnych działach gospodarki
 • zatrudnienie w inspekcji transportu drogowego, w przedsiębiorstwach przewozu materiałów niebezpiecznych
 • zarządzanie przedsiębiorstwami wykorzystującymi środki transportu drogowego i szynowego
 • nadzór procesów eksploatacji instalacji niskociśnieniowych
 • projektowanie systemów transportowych
 • obsługa naziemna portów lotniczych
 • obsługa zaplecza lotniczego
 • infrastruktura transportu lotniczego

II stopień


Czas trwania: 

1,5 roku (3 semestry)

Specjalności:

 • Ekologia transportu
 • Logistyka transportu
 • Transport drogowy
 • Inżynieria transportu rurociągowego
 • Transport lotniczy
 • Transport szynowy
 • Transport chłodniczy

Predyspozycje kandydata:

 • zainteresowanie przedmiotami ścisłymi
 • zdolności organizacyjne
 • zainteresowanie pracą twórczą w technice

  Kariera po studiach:

  • zatrudnienie w zakładach eksploatujących pojazdy różnego typu
  • zatrudnienie w bazach transportowych przedsiębiorstw realizujących zadania szeroko pojętej logistyki, centrach logistycznych, przedsiębiorstwach zajmujących się sprzedażą i serwisem pojazdów oraz przewozem osób i towarów w różnych działach gospodarki
  • zatrudnienie w inspekcji transportu drogowego, w przedsiębiorstwach przewozu materiałów niebezpiecznych
  • zarządzanie przedsiębiorstwami wykorzystującymi środki transportu drogowego i szynowego
  • nadzór procesów eksploatacji instalacji niskociśnieniowych
  • projektowanie systemów transportowych
  • obsługa naziemna portów lotniczych
  • obsługa zaplecza lotniczego
  • infrastruktura transportu lotniczego
  STUDIA NIESTACJONARNE
  (ta informacja jest widoczna tylko w edycji)

  I stopień


  Czas trwania: 

  4 lata (8 semestrów)

  Specjalności:

  • Ekologia transportu
  • Transport drogowy
  • Transport szynowy

  Predyspozycje kandydata:

  • zainteresowanie przedmiotami ścisłymi
  • zdolności organizacyjne
  • zainteresowanie pracą twórczą w technice

  Kariera po studiach:

  • zatrudnienie w zakładach eksploatujących pojazdy różnego typu
  • zatrudnienie w bazach transportowych przedsiębiorstw realizujących zadania szeroko pojętej logistyki, centrach logistycznych, przedsiębiorstwach zajmujących się sprzedażą i serwisem pojazdów oraz przewozem osób i towarów w różnych działach gospodarki
  • zatrudnienie w inspekcji transportu drogowego, w przedsiębiorstwach przewozu materiałów niebezpiecznych
  • kierowanie przedsiębiorstwami transportowymi lub innymi wykorzystującymi środki transportu
  • zarządzanie przedsiębiorstwami transportu drogowego i szynowego
  • projektowanie systemów transportowych

  II stopień


  Czas trwania: 

  2 lata (4 semestry)

  Specjalności:

  • Ekologia transportu
  • Transport drogowy
  • Transport szynowy

  Predyspozycje kandydata:

  • zainteresowanie przedmiotami ścisłymi
  • zdolności organizacyjne
  • zainteresowanie pracą twórczą w technice

   Kariera po studiach:

   • zatrudnienie w zakładach eksploatujących pojazdy różnego typu
   • zatrudnienie w bazach transportowych przedsiębiorstw realizujących zadania szeroko pojętej logistyki, centrach logistycznych, przedsiębiorstwach zajmujących się sprzedażą i serwisem pojazdów oraz przewozem osób i towarów w różnych działach gospodarki
   • zatrudnienie w inspekcji transportu drogowego, w przedsiębiorstwach przewozu materiałów niebezpiecznych
   • zarządzanie przedsiębiorstwami wykorzystującymi środki transportu drogowego i szynowego
   • nadzór procesów eksploatacji instalacji niskociśnieniowych
   • projektowanie systemów transportowych