STUDIA STACJONARNE
(ta informacja jest widoczna tylko w edycji)

I stopień


Czas trwania: 

3,5 roku (7 semestrów)

Specjalności:

  • Ekologia transportu
  • Logistyka transportu
  • Transport drogowy
  • Inżynieria transportu rurociągowego
  • Transport szynowy
  • Transport żywności
  • Transport lotniczy

Predyspozycje kandydata:

  • zainteresowanie przedmiotami ścisłymi
  • zdolności organizacyjne
  • zainteresowanie pracą twórczą w technice

Kariera po studiach:

  • zatrudnienie w zakładach eksploatujących pojazdy różnego typu
  • zatrudnienie w bazach transportowych przedsiębiorstw realizujących zadania szeroko pojętej logistyki, centrach logistycznych, przedsiębiorstwach zajmujących się sprzedażą i serwisem pojazdów oraz przewozem osób i towarów w różnych działach gospodarki
  • zatrudnienie w inspekcji transportu drogowego, w przedsiębiorstwach przewozu materiałów niebezpiecznych
  • zarządzanie przedsiębiorstwami wykorzystującymi środki transportu drogowego i szynowego
  • nadzór procesów eksploatacji instalacji niskociśnieniowych
  • projektowanie systemów transportowych
  • obsługa naziemna portów lotniczych
  • obsługa zaplecza lotniczego
  • infrastruktura transportu lotniczego

II stopień


Czas trwania: 

1,5 roku (3 semestry)

Specjalności:

  • Ekologia transportu
  • Logistyka transportu
  • Transport drogowy
  • Inżynieria transportu rurociągowego
  • Transport lotniczy
  • Transport szynowy
  • Transport chłodniczy

Predyspozycje kandydata:

  • zainteresowanie przedmiotami ścisłymi
  • zdolności organizacyjne
  • zainteresowanie pracą twórczą w technice

    Kariera po studiach:

    • zatrudnienie w zakładach eksploatujących pojazdy różnego typu
    • zatrudnienie w bazach transportowych przedsiębiorstw realizujących zadania szeroko pojętej logistyki, centrach logistycznych, przedsiębiorstwach zajmujących się sprzedażą i serwisem pojazdów oraz przewozem osób i towarów w różnych działach gospodarki
    • zatrudnienie w inspekcji transportu drogowego, w przedsiębiorstwach przewozu materiałów niebezpiecznych
    • zarządzanie przedsiębiorstwami wykorzystującymi środki transportu drogowego i szynowego
    • nadzór procesów eksploatacji instalacji niskociśnieniowych
    • projektowanie systemów transportowych
    • obsługa naziemna portów lotniczych
    • obsługa zaplecza lotniczego
    • infrastruktura transportu lotniczego
    STUDIA NIESTACJONARNE
    (ta informacja jest widoczna tylko w edycji)

    I stopień


    Czas trwania: 

    4 lata (8 semestrów)

    Specjalności:

    • Ekologia transportu
    • Transport drogowy
    • Transport szynowy

    Predyspozycje kandydata:

    • zainteresowanie przedmiotami ścisłymi
    • zdolności organizacyjne
    • zainteresowanie pracą twórczą w technice

    Kariera po studiach:

    • zatrudnienie w zakładach eksploatujących pojazdy różnego typu
    • zatrudnienie w bazach transportowych przedsiębiorstw realizujących zadania szeroko pojętej logistyki, centrach logistycznych, przedsiębiorstwach zajmujących się sprzedażą i serwisem pojazdów oraz przewozem osób i towarów w różnych działach gospodarki
    • zatrudnienie w inspekcji transportu drogowego, w przedsiębiorstwach przewozu materiałów niebezpiecznych
    • kierowanie przedsiębiorstwami transportowymi lub innymi wykorzystującymi środki transportu
    • zarządzanie przedsiębiorstwami transportu drogowego i szynowego
    • projektowanie systemów transportowych

    II stopień


    Czas trwania: 

    2 lata (4 semestry)

    Specjalności:

    • Ekologia transportu
    • Transport drogowy
    • Transport szynowy

    Predyspozycje kandydata:

    • zainteresowanie przedmiotami ścisłymi
    • zdolności organizacyjne
    • zainteresowanie pracą twórczą w technice

      Kariera po studiach:

      • zatrudnienie w zakładach eksploatujących pojazdy różnego typu
      • zatrudnienie w bazach transportowych przedsiębiorstw realizujących zadania szeroko pojętej logistyki, centrach logistycznych, przedsiębiorstwach zajmujących się sprzedażą i serwisem pojazdów oraz przewozem osób i towarów w różnych działach gospodarki
      • zatrudnienie w inspekcji transportu drogowego, w przedsiębiorstwach przewozu materiałów niebezpiecznych
      • zarządzanie przedsiębiorstwami wykorzystującymi środki transportu drogowego i szynowego
      • nadzór procesów eksploatacji instalacji niskociśnieniowych
      • projektowanie systemów transportowych