Regulaminy

Aktualne regulaminy i ustawy.

Regulamin studiów pierwszego i drugiego stopnia

Regulamin studiów pierwszego i drugiego stopnia uchwalony przez Senat Akademicki Politechniki Poznańskiej Uchwała Nr 42/2020-2024 z dnia 31 maja 2021 r. - Regulamin wchodzi w życie od roku akademickiego 2021/2022

 

Regulamin studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych magisterskich

Regulamin studiów 1. i 2.stopnia oraz jednolitych magisterskich uchwalony przez Senat Akademicki PP Uchwałą Nr 154/2016-2020 z 24.04.2019  - Regulamin wchodzi w życie od roku akademickiego 2019/2020.

 

Regulamin przyznawania medalu Wyróżniającemu się Absolwentowi Politechniki Poznańskiej

Regulamin przyznawania medalu "Wyróżniającemu się Absolwentowi Politechniki Poznańskiej:

 

Regulamin sporządzania i ogłaszania list rankingowych najlepszych absolwentów

Regulamin sporządzania i ogłaszania list rankingowych najlepszych absolwentów studiów pierwszego i drugiego stopnia Politechniki Poznańskiej, którzy mogą ubiegać się umorzenie pożyczki i kredytu studenckiego

 

Regulamin Osiedla Studenckiego

Zarządzenie Nr 9 z dnia 4 czerwca 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Osiedla Studenckiego Politechniki Poznańskiej

Zarządzenie Nr 28 z dnia 21 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany Regulaminu Osiedla Studenckiego

 

Regulamin studiów doktoranckich

Regulamin studiów doktoranckich
Wersja obowiązująca od roku akademickiego 2014/2015.

Regulamin studiów doktoranckich ze zmianami uchwalonymi przez Senat Akademicki Politechniki Poznańskiej uchwałą Nr 96 z dnia 7 maja 2014 r.
zawiera załącznik do Uchwały Nr 96 - Karta obiegowa doktoranta
Wersja obowiązująca od roku akademickiego 2017/2018.
Uchwała Nr 33/2016-2020 z dnia 29 marca 2017 r.
Wzór rocznego sprawozdania z przebiegu pracy naukowej

 

Regulamin studiów podyplomowych

Regulamin studiów podyplomowych uchwalony przez Senat Akademicki Politechniki Poznańskiej Uchwałą Nr 90/2020-2024 z dnia 22 czerwca 2022 r. obowiązujący od 1 października 2022 r.

 

Zarządzenie w sprawie prowadzenia elektronicznej formy dokumentowania przebiegu studiów

Zarządzenie Nr 26 z dnia 27 maja 2022 r. w sprawie prowadzenia elektronicznej formy dokumentowania przebiegu studiów

 

Zarządzenie w sprawie obowiązku sprawdzania pisemnych prac dyplomowych

Zarządzenie Nr 7 z dnia 7 lutego 2023 r. w sprawie obowiązku sprawdzania pisemnych prac dyplomowych z wykorzystaniem Jednolitego Systemu Antyplagiatowego

Załączniki: