Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności w budowie