KAMPUS WILDA

Mapka poglądowa Kampusu Wilda wskazująca lokalizację poszczególnych obiektów:

Deklaracje dostępności architektonicznej poszczególnych budynków zlokalizowanych w Kampusie Wilda:

B1

B2

B3

B4

B5