Data dodania

Akademicki inkubator przedsiębiorczości

Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości Politechniki Poznańskiej (w skrócie AIP PP) jest wyodrębnioną jednostką należącą do Politechniki Poznańskiej. Jest zarządzany przez zespół ludzi, dbających o trafność realizowanych usług oraz ich jakość. AIP PP podczas swoich działań współpracuje wyłącznie z profesjonalistami, oferując jak najlepsze możliwości dla osób chcących założyć własne przedsiębiorstwo.

AIP działa od 2005 roku, czego dokonał w tym czasie, można zobaczyć w zakładce sukcesy. Jednym z pierwszych naszych inkubowanych był Mały Inżynier. Dziś Mały Inżynier to już firma udzielająca franczyzy. W roku 2014 AIP rozpoczął zmianę oferowanych usług profilując się w kierunku studentów i uruchamiając pilotażowy program wpierania studentów poprzez konkurs „Załóż Swój Start-up„.

Misja i cele AIP PP
Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości Politechniki Poznańskiej został stworzony głównie dla studentów, pracowników i absolwentów Politechniki Poznańskiej. Jego celem jest stwarzanie optymalnych warunków dla tworzenia nowej przedsiębiorczości i wykorzystanie potencjału Politechniki Poznańskiej w przemyśle. Do roku 2016 głównym celem AIP było prowadzenie inkubacji powierzchniowej oraz usługi udzielania wirtualnego adresu. Od roku 2016 głównym celem działania AIP jest wspieranie studentów w rozwoju ich innowacyjnych pomysłów biznesowych, poprzez konkurs „Załóż Swój Start-up”.

Realizujemy ten cel poprzez:

W zakresie wsparcia studentów przy tworzeniu innowacyjnego produktu/usługi:

  • Mentoring (rozpoznanie rynku, motywowanie, kontakty biznesowe, harmonogramowanie pracy)
  • Organizację pracy zespołów studenckich
  • Rozpoznanie i uzupełnianie kompetencji zespołu budującego wynalazek
  • Zapewnienie środków na budowę prototypu.
  • Kontaktowanie z inwestorami branżowymi.

Ponadto, poprzez:

  • Prowadzenie szkoleń, edukacji na temat korzyści z zakładania własnych przedsiębiorstw.
  • Prowadzenie doradztwa w zakresie prowadzenia własnej firmy.
  • Edukacja w szeroko rozumianym zakresie przedsiębiorczości.
  • Wsparcie w uzyskiwaniu dofinansowań.
  • Organizacje spotkań i warsztatów z ludźmi biznesu.

Zapraszamy na stronę AIP PP

http://aip.put.poznan.pl/

PL