SYSTEM IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ

Poniżej znajdą Państwo obowiązujący od 2021 roku SYSTEM IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ Politechniki Poznańskiej. W załącznikach znajdują się pliki określające między innymi ogólne i wydziałowe znaki graficzne, kolorystykę, czcionki, wzory listowników oraz prezentacji. SIW opisuje również zastosowanie powyższych. 

Dział Obsługi i Eksploatacji przygotował INSTRUKCJĘ zainstalowania podpisów w poczcie elektronicznej, w trzech najpopularniejszych na Politechnice Poznańskiej systemach. Znajduje się ona tu: https://instrukcje.put.poznan.pl/category/poczta/

Plik znajdujący się w tym LINKU zawiera OPRAWĘ GRAFICZNĄ DO FILMÓW oraz zalecenia związane z jej używaniem.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości proszę kontaktować się z Działem Informacji i Promocji pod adresem: dzial.promocji@put.poznan.pl